NHỮNG CON CHỮ HÂN HOAN, BÚNG M̀NH TRÊN MẶT SÔNG CHỮ, NGHĨA LỮ QUỲNH,

 

Du Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong ghi nhận của tôi về 20 năm văn học miền nam, nhà văn Lữ Quỳnh.

Nhưng, cũng trong ghi nhận của tôi, Lữ Quỳnh c̣n một thi .

Ông không chỉ thi qua những h́nh ảnh trongvăn xuôi. Ông cũng không chỉ thi qua những sosánh, liên tưởng, nhân cách hóa trong khá nhiều truyệnngắn của ông. (,) với tôi, ông c̣n thi chan ḥatính nhân bản, trong cuộc trường chinh chữ, nghĩa trên lộ tŕnh sống / chết miền Nam điêu linh, 20 năm.

Hôm nay, đọc lại những trang văn của Lữ Quỳnh, tôi vẫn c̣n nghe thỏang hương thơm của ḷng nhân hậu. Hay, tính-lành của một con người không bị ô nhiễm bởi lầm than, nguy nàn, tổ quốc.

Hôm nay, đọc lại những trang văn của Lữ Quỳnh, tôi vẫn c̣n nghe được tiếng reo vui, hân hoan của những con chữ búng ḿnh trên mặt sông máu / xương gập ghềnh nghiệt, oan vận nước.

Hôm nay, đọc lại những trang văn của Lữ Quỳnh, tôi vẫn c̣n nghe được những hồi chuông, khánh t́nh yêu thao thiết. Hay, những ngọn nến cháy bằng tim bấc trăm năm, giữa ngh́n sao rung động, thứ nhất.

Hôm nay, đọc lại những trang văn của Lữ Quỳnh, tôi cũng c̣n nghe được tiếng gọi rộn thanh niên, đi ra từ trái tim sóng sánh nhiệt-hứng-trẻ-thơ t́nh bằng hữu.

Tất cả cảm thức trên của tôi, được thực chứng trong thi phẩm Sinh nhật của một người không c̣n trẻ, của ông, hôm nay.

Tôi không tham vọng vào sâu thổ ngơi, thi giới của ba mươi lăm bài thơ của Lữ Quỳnh, nơi tuyển tập này. Tôi cũng không tham vọng thuyết phục, thậm chí, đánh đổ”nhan đề Sinh nhật của một người không c̣n trẻ của tác giả, để độc giả (như tôi,) được một nhan đề khác. Thí dụ Sinh nhật một người luôn c̣n rất trẻ!”

Tôi thấy không cần thiết.

Điều cần thiết hơn cả, với tôi, lúc này , gửi tới ông, lời cảm ơn cùng lúc, chúc mừng. Tôi muốn cảm ơn ông đă cho tôi, thấy được nhiềuhơn, “những con chữ búng ḿnh trên mặt sông máu / xương, gập ghềnh oan nghiệt, vận nước.” Lênh đênh.

Tôi muốn cảm ơn ông đă cho tôi, nghe được nhiều hơn, hơn, những hồi chuông, khánh t́nh yêu thao thiết. Hay, những ngọn nến cháy bằng tim bấc trăm năm, giữa ngh́n sao rung động, thứ nhất.”

, tôi xin được chúc mừng ông, hôm nay, vẫn rộnră-

thanh-niên, tiếng gọi đi ra từ trái tim sóng sánh nhiệthứng-

 rẻ-thơ t́nh bằng hữu.”

Nói cách khác, với tôi, sinh nhậtnào của Lữ Quỳnh, cũng sinh nhật của một người luôn c̣n rất trẻ.”

 

Du Tử ,

(Garden Grove,Calif. 8 09.)

 

nguồn: từ nhà thơ Lữ Quỳnh