nh người Kinh Bc

trn thin hip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu xuân Kinh Bắc Hội Lim

Liền anh, Liền chị ai t́m gặp ai

Tứ thân vạt ngắn vạt dài

Lưng ong dải thắm, chân hài nhung xanh

 

Quai thao nón cổ rộng vành

Che nghiêng tóc vấn, mong manh yếm đào

Mắt cười, môi mộng xinh sao

Hàm răng hạt lựu như trao tiếng chào

 

Giọng ca Quan Họ ngọt ngào

Ra về ḷng măi nao nao nhớ nàng

Trách ḿnh sao đă vội vàng

Sông Thương chẳng đợi chung sang chuyến đ̣

 

Bây giờ biết đâu

Hội Lim đă văn hẹn với ai (!)

Càng xa nỗi nhớ khôn phai

Trong ẩn hiện trang đài bước em

 

2-2001

        Trần Thiện Hiệp