001.Văn Học Việt Nam Hiện Ðại - Thi Ca,
        Cao Thế Dung, (nhận từ Châu Văn Tùng)

002.Văn Học Miền Nam - Thơ ,
        Võ Phiến (nhận từ Thành Tôn)

003.Ký, Bút, Kịch Miền Nam 1
        Võ Phiến (nhận từ Thành Tôn)

004.Ký, Bút, Kịch Miền Nam 2
        Võ Phiến (nhận từ Thành Tôn)

005.Truyện Miền Nam 1
        Võ Phiến
(nhận từ Thành Tôn)

006.Truyện Miền Nam 2
        Võ Phiến (nhận từ Thành Tôn)

007.Truyện Miền Nam 3
        Võ Phiến (nhận từ Thành Tôn)

008.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

009.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 2,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

010.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 3,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

011.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 4,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

012.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 5,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

013.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 6,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

014.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 7,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

015.Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 8,
        nhà xuất bản Khoa Học VN
        (nhận từ Lê Ngọc Hòa Bình)

016.Ca Dao Việt Nam,
        Vũ Thúy Anh và Vũ Quang Hảo
        (nhận từ Châu Văn Tùng)

017.Nam Kỳ Lục Tỉnh
        Trần Hoành (nhận từ Nguyễn Ðông Ngạc)

018.Quảng Nam Ðất Nước Nhân Vật,
        Nguyễn Q, Thắng (nhận từ Lê Hân)

019.Mấy Nẻo Ðường của Nghệ Thuật,
        Huỳnh Hữu ủy (nhận từTưởng Năng Tiến)

020.Hàn Mặc Tử, Anh Tôi
        Nguyễn Bá Tín (nhận từ Lê Phước Hưng)

021.Du Tử Lê,
        nhiều tác giả (nhận từ Du Tử Lê)

022.Nguyên Sa,
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Nguyễn Mạnh Trinh)

023.Tưởng Mộ Mai Thảo,
        nhiều tác giả (nhận từ Nguyễn Xuân Hoàng)

024.Võ Phiến,
        nhiều tác giả (nhận từ tạp chí Văn Học)

025.Xuân Diệu Thơ Và Ðời,
        nhiều tác gỉa (nhận từ Lê Phước Hưng)

026.Thái Tú Hạp,
        nhiều tác giả (nhận từ Ai Cầm)

027.Chân Dung Thơ Luân Hoán,
        nhiều tác gỉa (nhận từ Trương Văn Nghĩa)

028.Văn Cao Cuộc Ðời Và Tác Phẩm ,
        nhiều tác gỉa (nhận từ Tống Diệu)

029.Quách Tấn Qua Cái Nhìn Phê Bình Văn Học,
        Quách Giao (nhận từ Tống Diệu)

030.Nửa Thế Kỷ Phạm Duy,
        Xuân Vũ
(nhận từ Tác Gỉa)

031.Trịnh Công Sơn Ðời, âm Nhạc, Thơ, Hội Họa,
        nhiều tác gỉa (nhận từ Song Thao)

032.Nghiêu Ðề,
        sưu tập họa phẩm, nhiều tác gỉa (nhận từ Giang)

033.Hoàng Tử Vĩnh Sang,
        Vũ Ngự Chiêu (nhận từ Trương Văn Nghĩa)

034.Cây Trái Quê Mình,
        Huỳnh Hữu Cửu (nhận từ Lê Quang Xuân)

035.Hồ Xuân Hương,
        Dương Thượng Ngã (nhận từ Tác Gỉa)

036.Huế Di Tích Lịch Sử Văn Hóa,
        Lê Văn Phúc (nhận từ Tống Diệu)

037.Nghĩ Về Thơ,
        Nguyễn Hưng Quốc (nhận từ Tác Gỉa)

038.Nghệ Thuật Thơ Việt Nam,
        Nguyễn Hưng Quốc (nhận từ Tác Gỉa)

039.Tìm Thơ Trong Tiếng Nói,
        Ðỗ Qúi Toàn (nhận từ Tác Gỉa)

040.Nhà Thơ Và Nhà Văn Hải Ngoại 1975-2000,
        Nguyễn đình Tuyến (nhận từ Tác Gỉa)

041.Phê Phán Hệ Tư Tưởng Mác Xít,
        Ðặng Phùng Quân (nhận từ Tác Gỉa)

042.Hành Trạng Tư Tưởng,
        Ðặng Phùng Quân
(nhận từ Tác Gỉa)

043.Văn Chương Tự Lực Văn Ðoàn 1,
        Viện Văn Học Bộ Gíáo Dục VN
        (nhận từ Lê Hoàng)

044.Văn Chương Tự Lực Văn Ðoàn 2,
        Viện Văn Học Bộ Giáo Dục VN
       (nhận từ Lê Hoàng)

045.Văn Chương Tự Lực Văn Ðoàn 3,
        Viện Văn Học Bộ Giáo Dục VN
        (nhận từ Lê Hoàng)

046.Cảo Thơm ,
        Hồ Trường An (nhận từ Tác Gỉa)

047.Vui Buồn Nghề Nghiệp,
        Phạm Thăng (nhận từ Tác Gỉa)

048.Việt Nam Mến Yêu- địa lý,
        Phạm Thăng (nhận từ Tác Gỉa)

049.Hội An Quê Tôi,
        Minh Hương (nhận từ Châu Văn Tùng)

050.Những Trận Ðánh Pháp,
        Lãng Nhân (nhận từ Chu Vương Miện)

051.Việt Nam Khát Vọng Dân Chủ Tự Do,
        Nguyễn Chí Thiệp (nhận từ Tác Gỉa)

052.Quảng Nam Trong Lịch Sử,
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

053.Những Câu Chuyện Việt Sử 1,
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

054.Những Câu Chuyện Việt Sử 2,
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

055.Những Câu Chuyện Việt Sử 3,
        Trần Gia Phụng
(nhận từ Tác Gỉa)

056.Những Kỳ án Trong Việt Sử,
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

057.Những Cuộc Ðảo Chánh Cung Ðình Việt Nam,
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

058.ải Nam Quan,
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

059.án Tích Cộng Sản Việt Nam,
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

060.Mẫu Hệ Chàm,
        Nguyễn Khắc Ngữ (nhận từ Tác Gỉa)

061.Việt Nam Những Hình ảnh Xưa,
        Nguyễn Khắc Ngữ (nhận từ Tác Gỉa)

062.Kỷ Thuật Và Mỹ Thuật Tranh Mộc Bản VN,
        Nguyễn Khắc Ngữ (nhận từ Tác Gỉa)

063.Liên Lạc Việt Pháp Thế Kỷ XVII, XVIII,
        Nguyễn Khắc Ngữ (nhận từ Tác Gỉa)

064.Một Thời Nhạc Trẻ,
        Trường Kỳ (nhận từ Tác Gỉa)

065 – 071 Tuyển Tập Nghệ Sĩ 1,2,3,4,5,6,7
        Trường Kỳ (nhận từ Tác Gỉa)

072.Vietnam history 1945-2000,
        Nguyễn Ðình Tuyến (nhận từ Tác Gỉa)

073.Thuật Tư Tưởng,
        Nguyễn Duy Cần (nhận từ Quang Thắng)

074.Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương(1086-1989)
        nhiều tác gỉa (nhận từ Nguyễn Ðông Ngạc)

075.Nước Tôi Dân Tôi
        cơ sở Ðồng Tiến (nhận từ Vũ Ngọc Hiến)

076.Danh Lam Nước Việt,
        Võ Văn Tường,Huỳnh Như Phương
        (nhận từ Lê Quốc Hùng)

077.Nhập Pháp Giới Lược Giải,
        Từ Hoa (nhận từ Tác Gỉa)

078.Sống Hạnh Phúc Chết An Bình,
        Chân Huyền dịch (nhận từ Dịch Gỉa)

079.Lược Sử đạo Cao đài
        Trung Hưng Bửu Tòa
        (nhận từ Nguyễn Ngọc Lang)

080.Phật Học Cơ Bản
        Tu Viện Huyền Không (nhận từ nhà xuất bản)

081.Tu Là Chuyển Nghiệp
        Thích Thanh Từ (nhận từ nhà xuất bản)

082.Vấn đề Y Học
        Trần Trúc Quang (nhận từ Tác Gỉa)

083.Huấn Luyện Tình Cảm
        Nguyễn Hiến Lê (nhận từ Thạch Bích)

084.Tình Khúc Nhạc Khúc,
        Lâm Tương Dũ (nhận từ Quốc Chính)

085.Quảng Nam Trong Lịch Sử (tập 2)
        Trần Gia Phụng (nhận từ Tác Gỉa)

086.Long ân Gĩa Từ Cõi Tạm
        nhiều tác gỉa (nhận từ Ngọc Hoài Phương)

087.Lưu Dân Thi Thoại
        Diên Nghị, Song Nhị
        (nhận từ Chu Vương Miện)

088.Khoa Cử Việt Nam - Giai Thoại Thi Cử-
        đỗ Bằng đoàn, đỗ T.Huề (nhận từ Ngọc Lan, Calgary)

089.Khoa Cử Việt Nam -Danh Nhân Khoa Bảng-
        đỗ B.đoàn, đỗ trg. Huề (nhận từ Ngọc Lan , Calgary)

090.Khoa Cữ Việt Nam -Danh nhân k.bảng 2-
        đỗ B.đoàn, đ trọng Huề (nhận từ Ngọc Lan , Calgary)

091.Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại (1)
        Võ đức Trung (nhận từ nhà xuất bản)

092.Non Nước Xứ Quảng
        Phạm Trung Việt (nhận từ Ngọc Lan , Calgary)

093.đạo Chúa Việt Nam
        Nguyễn Văn Trung (nhận từ Trịnh Viết đức)

094.Từ Và Ngữ Việt Nam
        Nguyễn Lân -2112 trang (nhận từ Lê Hoàng)

095.Tđ Tiếng Việt
        nhà xb Thanh Niên (nhận từ Lê Hoàng)

096.Tđ Việt Nam
        Khai Trí (nhận từ Trần Thị Hòa)

097.Tương Lai ở Trong Tay Ta
        Nguyễn Hiến Lê (nhận từ Hoàng Bách)

098.Văn Học Và Thời Gian
        Nguyễn Vy Khanh (nhận từ Tác Gỉa)

099.Cửu Long Cạn Dòng,Biển đông Dậy Sóng
        Ngô Thế Vinh (nhận từ Tác Gỉa)

100.Văn Học Dân Gian 1
        Chu Vưong Miện (nhận từ Tác Gỉa)