001.Thơ Việt Nam Hiện đại
        nhiều tác gỉa (nhận từ Lê Hoàng)

002.Cửa Ðợi Sông Hoài
        Hà Nguyên Dũng (nhận từ Tác Gỉa)

003.Hột Muối Bỏ Bể
        Hà Nguyên Dũng (nhận từ Tác Gỉa)

004.Quê Tình
        Hà Nguyên Dũng (nhận từ Tác Gỉa)

005.Huế Buồn Chi
        Hoàng Xuân Sơn (nhận từ Tác Gỉa)

006.Viễn Phố
        Hoàng Xuân Sơn (nhận từ Tác Gỉa)

007.Hỡi ơi
        Ngu Yên (nhận từ Tác Gỉa)

008.Hóa Ra Nét Chữ Lên Ðàng Quẩn Quanh,
        Ngu Yên (nhận từ Tác Gỉa)

009.Tựa Ðề ở Bên Trong,
        Ngu Yên (nhận từ Tác Gỉa)

010.Nhìn Nhau Chợt Thấy Ra Sông Núi,
        Du Tử Lê (nhận từ Tác Gỉa)

011.Tiếng Kêu Bên Kia Thời Tiết,
        Du Tử Lê (nhận từ Tác Gỉa)

012.Thơ Tình
        Du Tử Lê (nhận từ Tác Gỉa)

013.Chỉ Như Mặt Khác Tấm Gương Soi,
        Du Tử Lê (nhận từ Tác Gỉa)

014.Hoa Tím
        Nguyễn Hữu Thụy (nhận từ Thành Tôn)

015.Thắp Tình
        Thành Tôn (nhận từ Tác Gỉa)

016.Sóng Vỗ Chân Cầu,
        Hà Nguyên Thạch (nhận từ Thành Tôn)

017.Mưa Nguồn
        Bùi Giáng (nhận từ Thành Tôn)

018.Thơ Bùi Giáng
        Bùi Gíang (nhận từ Việt Thường)

019.Thơ Tản Ðà
        Tản Ðà (nhận từ Thành Tôn)

020.Mưa Thuận Thành
        Hoàng Cầm (nhận từ Thành Tôn)

021.Mẹ Và Ðá Vàng
        Hoàng Cầm (nhận từ Thành Tôn)

022.Về Kinh Bắc
        Hoàng Cầm
(nhận từ Thành Tôn)

023.Trong Cơn Yêu Dấu
        Hoàng Trúc Ly
(nhận từ Thành Tôn)

024.Nếu Anh Có Em Là Vợ
        Thế Phong
(nhận từ Thành Tôn)

025.Mẹ Ðâu Ngờ
        Bùi Minh Quốc
(nhận từ Trịnh Viết Ðức)

026.Thơ Trang Châu
        Trang Châu
(nhận từ Tác Gỉa)

027.Một Chút Gì để Nhớ
        Vũ Hữu Ðịnh
(nhận từ Ðinh Cường)

028.Cỏ Và Tuyết
        Ðỗ Qúy Toàn
(nhận từ Tác Gỉa)

029.Hán Tự Hài Cú
        Ngô Văn Tao
(nhận từ Phạm Nhuận)

030.Thơ Viết Giữa Ðường
        Hà Thúc Sinh
(nhận từ Tác Gỉa)

031.Hoà Bình Và Tôi
        Hà Thúc Sinh
(nhận từ Tác Gỉa)

032.Lời Ru Của Mẹ
        Mạc Phương Ðình
(nhận từ Tác Gỉa)

033.Những Dòng Kỷ Niệm
        Mạc Phương Ðình
(nhận từ Tác Gỉa)

034.Mưa Nắng Quê Người
        Hồ Tuấn Nhã
(nhận từ Tác Gỉa)

035.Trốn Vào Giấc Mơ Em
        Nguyễn Thị Thanh Bình
(nhận từ Tác Gỉa)

036.Một Chỗ Về
        Ðức Phổ
(nhận từ Tác Gỉa)

037.Mùa Tình Xin Kịp Gặp
        Ðức Phổ
(nhận từ Tác Gỉa)

038.Qua Sông Mùa Mận Chín
        Trần Hoài Thư
(nhận từ Tác Gỉa)

039.Sợi Tóc Nhớ Nhung
        Trần Hoài Thư (nhận từ Tác Gỉa)

040.Phố Xa
        Trần Hoài Thư
(nhận từ Tác Gỉa)

041.Ðứng Dưới Trời Ðổ Nát
        Phan Xuân Sinh
(nhận từ Tác Gỉa)

042.Chén Rượu Mời Người
        Phan Xuân Sinh và Dư Mỹ
(nhận từ Tác Gỉa)

043.Roch And Flower
        Song Hồ
(nhận từ Tác Gỉa)

044.Ðá Và Hoa
        Song Hồ
(nhận từ Tác Gỉa)

045.Khản Cổ Gọi Tình Về
        Trần Yên Hòa
(nhận từ Tác Gỉa)

046.Khoảng Trời Riêng
        Tường Vi
(nhận từ Tác Gỉa)

047.Lãng Mạn Năm 2000
        Ngô Tịnh Yên
(nhận từ Tác Gỉa)

048.Distant Rood
        Nguyễn Duy
(nhận từ Quốc Bảo)

049.Giữa Trời Thơ Bay
        Thái Tú Hạp
(nhận từ Tác Gỉa)

050.Hạt Bụi Nào Bay Qua
        Thái Tú Hạp
(nhận từ Tác Gỉa)

051.Miền Yêu Dấu Phương Ðông
        Thái Tú Hạp
(nhận từ Tác Gỉa)

052.Chim Quyên Lạc Ngàn
        Thái Tú Hạp
(nhận từ Tác Gỉa)

053.TiCi
        Nguyễn Nam An
(nhận từ Tác Gỉa)

054.Biển Thuở Chờ Ai
        Nguyễn Nam An
(nhận từ Tác Gỉa)

055.Mưa Qua Miền Ký ức
        Lê Nguyễn
(nhận từ Tác Gỉa)

056.Tiếng Gọi
        Phạm Ngọc Vinh
(nhận từ Tác Gỉa)

057.Thơ Ngụ Ngôn
        Trần Gia Thoại
(nhận từ Trần Gia Phụng)

058.Thơ Và Thời Gian
        Hoa Văn
(nhận từ Tác Gỉa)

059.Nửa Ðêm Nghe Mẹ Thở Dài
        Hoàng Chính
(nhận từ Tác Gỉa)

060.Thơ Nguyễn Mạnh Trinh
        Nguyễn Mạnh Trinh
(nhận từ Thái Tú Hạp)

061.Dấu Huệ Hồng
        Triều Hoa Ðại
(nhận từ Tác Gỉa)

062.Thơ Trích
        Lê Bi
(nhận từ Bắc Phong)

063.Vách Và Vực
        Lê Hữu Khóa
(nhận từ đinh Cường)

064.Mùa Gặt Giữa Hư Vô
        Dương Kiền
(nhận từ Tác Gỉa)

065.Tình Thơ
        Huy Lực
(nhận từ Tác Gỉa)

066.Thơ Nguyễn Ðức Bạt Ngàn
        Nguyễn Ðức Bạt Ngàn
(nhận từ Tác Gỉa)

067.Từ Giã Ngày
        Nguyễn Ðức Bạt Ngàn
(nhận từ Tác Gỉa)

068.Giữa Triều Hạn Reo
        Nguyễn Ðức Bạt Ngàn
(nhận từ Tác Gỉa)

069.Bình Minh Câm
        Nguyễn Ðức Bạt Ngàn
(nhận từ Tác Gỉa)

070.Cõi Buồn Trên Ta
        Hà Huyền Chi
(nhận từ Tác Gỉa)

071.Cõi Tạm
        Ngọc Hoài Phương
(nhận từ Tác Gỉa)

072.Vẫn Còn Cõi Tạm
        Ngọc Hoài Phương
(nhận từ Tác Gỉa)

073.Bài Thơ Một Người Yêu Nước Mình
        Trần Vàng Sao
(nhận từ đinh Cường)

074.Ta Thấy Ta Những Miếu Ðền
        Mai Thảo
(nhận từ Nguyễn Văn Nhi)

075.Thủy Mộ Quan
        Viên Linh
(nhận từ Tác Gỉa)

076.Lời Viết Hai Tay
        Cung Trầm Tưởng
(nhận từ Tác Gỉa)

077.Thơ Tuyển
        Tô Thùy Yên
(nhận từ Tác Gỉa)

078.Qua Mấy Mùa Sương Mưa
        Hoàng Lộc
(nhận từ Tác Gỉa)

079.Ruột Ðau Chín Khúc
        Quan Dương
(nhận từ Tác Gỉa)

080.Ðợi khuya Tàn Bắt Sống Một Chiêm Bao
        Quan Dương
(nhận từ Tác Gỉa)

081.Dặm Nghìn
        Duy Năng
(nhận từ Tác Gỉa)

082.Thơ Ðặng Hiền
        Ðặng Hiền
(nhận từ Tác Gỉa)

083.Bài Hai Mươi
        Ðặng Hiền
(nhận từ Tác Gỉa)

084.Hồng Trần
        Cung Vũ
(nhận từ Tác Gỉa)

085.Cỏ Biếc
        Cung Vũ
(nhận từ Tác Gỉa)

086.Về Dưới Hiên Xưa
        Song Vinh
(nhận từ Tác Gỉa)

087.Nổi Lửa
        Nguyễn Mậu Lâm
(nhận từ Thi Vũ)

088.Hồi Ký Thơ
        Phan Ni Tấn ND
(nhận từ Tác Gỉa)

089.Câu Thơ Về Người
        Phan Ni Tấn ND
(nhận từ Tác Gỉa)

090.Ngày Qua Rất Vội
        Lưu Nguyễn
(nhận từ Tác Gỉa)

091.Tri âm
        Lưu Nguyễn
(nhận từ Tác Gỉa)

092.Thơ Tạ Ký
        Tạ Ký
(nhận từ Thành Tôn)

093.Về Trời
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

094.Trôi Sông
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

095.Chết Trong Lòng Người
        Luân Hoán (bản của Tác Gỉa)

096.Viên đạn Cho Người Yêu Dấu
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

097.Hòa Bình ơi Hãy đến
        LHoán, Lê Vĩnh Thọ, Phạm thế Mỹ
       
(bản của Tác Gỉa)

098.Nén Hương Cho Bàn Chân Trái
        LH và bằng hữu
(bản của Tác Gỉa)

099.Thơ Tình
        Khắc Minh, Luân Hoán
(bản củaTác Gỉa)

100.Lục Bát Ca
        Vĩnh điện phổ thơ LH, LVT
(bản của LH)

101.Rượu Hồng đã Rót
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

102.Hơi Thở Việt Nam
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

103.Ngơ Ngác Cõi Người
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

104.đưa Nhau Về đến đâu
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

105.Cảm ơn đất đá Trổ Thơ  Lòng Ta Hạt Bụi Vu Vơ Bám Hoài
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

106.Mời Em Lên Ngựa
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

107.Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xanh
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

108.Cỏ Hoa Gối đầu
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

109.Sông Núi Cùng Người Thơm Ngát Thơ
        Luân Hoán
(bản của Tác Gỉa)

110.Biển Thu Tiếng Gọi
        Phương Anh
(nhận từ Tác Gỉa)

111.Thơ Nguyễn Hữu Nhật
        Nguyễn Hữu Nhật
(nhận từ Tác Gỉa)

112.Thơ Hoa Sen
        Nguyễn Hữu Nhật
(nhận từ Tác Gỉa)

113.Anh Biết Em Yêu Dấu
        Hà Nguyên Du
(nhận từ Tác Gỉa)

114.Hoa Ðịa Ngục
       Nguyễn Chí Thiện
(nhận từ Quốc Bảo)

115.Bằng Hữu
        Chu Vương Miện
(nhận từ Tác Gỉa)

116.Ðất Nước
        Chu Vương Miện
(nhận từ Tác Gỉa)

117.Nắng Vàng
        Phạm Miên Tưởng
(nhận từ Tác Gỉa)

118.Thơ Ngọc
        Phạm Quang Ngọc
(nhận từ Tác Gỉa)

119.Thơ Hồ Công Tâm
        Hồ Công Tâm
(nhận từ Tác Gỉa)

120.Sống Trong Nỗi Chết
        Hồ Công Tâm (nhận từ Tác Gỉa)

121.Quê Người
        Hoài Việt (nhận từ Tác Gỉa)

122.Những Khối Vuông Tâm Tình
        Hà Trung Yên
(nhận từ Tác Gỉa)

123.Mưa Xanh
        Minh Viên
(nhận từ Tác Gỉa)

124.Ðêm Việt Nam
        Minh Viên
(nhận từ Tác Gỉa)

125.Nhớ Ðất Thương Trời
        Trần Hồng Châu
(nhận từ Tác Gỉa)

126.Tổ ấm Cuối Cùng
        Ðào Văn Bình
(nhận từ Tác Gỉa)

127.Dâng Hương Cho Ðất Nước
        Lê Duy Việt
(nhận từ Tác Gỉa)

128.Ðêm Lãng Quên
        Nguyễn Tư
(nhận từ Tác Gỉa)

129.Dáng Xưa
        Nguyễn Tư
(nhận từ Tác Gỉa)

130.Niềm Yêu Dấu Còn Hoài
        Nguyễn Tư
(nhận từ Tác Gỉa)

131.Thơ Tình
        Sương Mai
(nhận từ Tác Gỉa)

132.Trăng Mộng
        Sương Mai
(nhận từ Tác Gỉa)

133.Mùa Chuộc Tội
        Quỳnh Thi
(nhận từ Tác Gỉa)

134.Thiên Ðường Tìm Lại
        Hồ Trường An
(nhận từ Tác Gỉa)

135.Tiếng Chim Ngoài Cửa Lớp
        Trần Hoan Trinh
(nhận từ Tác Gỉa)

136.Bỏ Trường Mà Ði
        Trần Hoan Trinh
(nhận từ Tác Gỉa)

137.Thơ Tình Bốn Phương,
        tuyển tập nhiều tác gỉa
(nhận từ LN.Hòa Bình)

138.Những Gương Mặt Thơ Mới 1 ,
        tuyển tập nhiều tác gỉa (nhận từ LN.Hòa Bình)

139.Những Gương Mặt Thơ Mới 2,
        tuyển tập nhiều tác gỉa
(nhận từ LN.Hòa Bình)

140.Tuyển Tập Lục Bát Việt Nam
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Châu Văn Tùng)

141.Lục Bát Tình
        tuyển tập nhiều tác gỉa
(nhận từ Châu V.Tùng)

142.Ngày Xưa Hoàng Thị,
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Châu Văn Tùng)

143.Tình Thơ Trong Mắt Ngọc
        Ðặng thị Xuân Mai
(nhận từ Châu Văn Tùng)

144.Chung Dòng
        Tường Linh, Phạm Doãn Hiếu
        (nhận từ Hoàng Lộc)

145.Mê Hồn Ca
        Ðinh Hùng
(nhận từ Thành Tôn)

146.Bóng Chữ
        Lê Ðạt
(nhận từ Thành Tôn)

147.ở Ðây
        Khánh Hà
(nhận từ Tác Gỉa)

148.Cõi Thơ
        Khánh Hà
(nhận từ Tác Gỉa)

149.Thơ Trần Mộng Tú
        Trần Mộng Tú
(nhận từ Nguyễn Ðông Ngạc)

150.Ðiểm Tâm Cho Người Tình
        Trân Sa
(nhận từ Tác Gỉa)

151.Hoa Bướm Vườn Thơ Tôi
        Vi Khuê
(nhận từ Tác Gỉa)

152.Cõi Riêng
        Nguyễn Thị Minh Thủy
(nhận từ Tác Gỉa)

153.Buồn Xưa Bây Giờ
        Thụy Khanh
(nhận từ Tác Gỉa)

154.Hội Tuyển Thi Ca
        nhiều tác gỉa
(nhận từ nhà xuất bản)

155.Tháng Giêng Sài Gòn Anh Làm Thơ Yêu Em,
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Hà Nguyên Dũng)

156.Thơ Thành Phố HCM
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Hà Nguyên Dũng)

157.Gửi Vầng Trăng Lưu Lạc
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Hà Nguyên Dũng)

158.Thơ Nguyễn Bính
        Nguyễn Bính
(nhận từ Lê Hoàng)

159.Thơ Và Trường Ca
        Trần Vũ Mai
(nhận từ Lê Hoàng)

160.Tình Huế
        Trần Thương Bá
(nhận từ Lê Hoàng)

161.Thơ Ðặng Thị Quế Phượng
        Ðặng Thị Quế Phượng
(nhận từ Tác Gỉa)

162.Ngày Tháng Và Tình Yêu
        Viễn Du
(nhận từ Tác Gỉa)

163.Mênh Mông Chiều
        Hồ Ðắc Thiếu Anh
(nhận từ Vĩnh điện)

164.Dấu Xưa
        Nghiêu Minh
(nhận từ Tác Gỉa)

165.Dấu Ngọc Ngà
        Vương Ngọc Long
(nhận từ Tác Gỉa)

166.Kỷ Niệm Vàng Thau
        Thanh Hải
(nhận từ Thái Tú Hòa)

167.Giấc Mơ Của Bướm
        Thanh Hải
(nhận từ Thái Tú Hòa)

168.Kỷ Niệm Vào Quên
        Thanh Hải
(nhận từ Thái Tú Hòa)

169.Sự Im Lặng Của Ngày Hôm Qua
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Chu Vương Miện)

170.Khoảng Cách Không Màu
        mười hai tác gỉa
(nhận từ Minh Nguyệt)

171.Một Thoáng Kỷ Niệm
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Song Vinh)

172.Một Thời Lưu Lạc
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Thái Luân)

173.Con Mắt Phù Vân
        Nguyễn Tam Phù Sa
(nhận từ Tác Gỉa)

174.Gã Tị Nạn
        Vĩnh Liêm
(nhận từ Tác Gỉa)

175.Tị Nạn Trường Ca
        Vĩnh Liêm
(nhận từ Tác Gỉa)

176.An Anthology Vietnamese Poems,
        Huỳnh Sanh Thông
(nhận từ Nguyễn Sao Mai)

178.Ngàn Năm Lưu Dấu
        Nguyễn Phúc Sông Hương, và Hoàng Thanh
       
(nhận từ Tác Gỉa)

179.Thơ Trần Hoàng Anh
        Trần Hoàng Anh
(nhận từ Tác Gỉa)

180.Rau Tần
        Trần Huyền Trân
(nhận từ Thành Tôn)

181.Cụm Hoa Tình Yêu 4
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Phạm Ngọc)

182.Dòng Sông Dã Thú
        Vũ Thành
(nhận từ Phạm Ngọc)

183.Thầm Lặng Màu Xanh
        Cao Quảng Văn
(nhận từ Lê Hoàng)

184.Những Nhánh Sông Quê Hương
        năm tác gỉa
(nhận từ Mạc Phương đình)

185.Thi Sĩ Và Tôi Thơ Và Của Thơ
        Ngu Yên
(nhận từ Tác Gỉa)

186.Tình Thơm Mấy Nhánh
        Lê Hân
(nhận từ Tác Gỉa)

187.Lẻo đẻo Một Phương Qùy
        Từ Thế Mộng
(nhận từ Phạm văn Nhàn)

188.Yêu Dấu Tan Theo
        Sương Mai
(nhận từ Tác Gỉa)

189.T.T.Thơ Tình Việt Nam Và Thế Giới
        Nguyễn Hùng Trương
(nhận từ Lê Hoàng)

190.Hóa Ra Lần Cuối Em Buồn Nghỉ Chơi
        Nguyễn Nam An
(nhận từ Tưởng Năng Tiến)

191.Bao Giờ Em Quên
        Bích Xuân
(nhận từ Tác Giả)

192.Bây Giờ Em Vui
        Bích Xuân
(nhận từ Tác Gỉa)

193.Vùng Yêu Thương
        Hải Phong và Nguyễn Hải Bình
(nhận từ Tác Gỉa)

194.Biển Sầu
        Thanh Hiền
(nhận từ Lê Quang Xuân)

195.Biển Nhớ
        Thanh Hiền
(nhận từ Lê Quang Xuân)

196.Một Thoáng Trong Mơ
        Nguyễn Tấn Hưng
(nhận từ Tác Gỉa)

197.Thương Thương Nhớ Nhớ
        Thúy Trúc
(nhận từ Tác Gỉa)

198.Tuổi Hồng
        Thúy Trúc
(nhận từ Tác Gỉa)

199.Trên đỉnh Mùa đông
        Nguyễn Thế Giác
(nhận từ Trương Văn Nghĩa)

200.Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương
        Nguyễn Thế Giác
(nhận từ Trương Văn Nghĩa)

201.Mật Gấu
        Chí Trung
(nhận từ Tác Gỉa)

202.Ngườu Yêu Dấu
        Lê Mỹ Như ý
(nhận từ Tác Gỉa)

203.Trăng Vở Cuối Nguồn
        Anh Hát
(nhận từ Tác Gỉa)

204.Lòng Riêng Như được
        Nguyễn Văn Ngọc
(nhận từ Tác Gỉa)

205.Chuyện Kể
        Nguyễn Văn Ngọc
(nhận từ Tác Gỉa)

206.Giữa Dòng
        Lê Nguyễn
(nhận từ Tác Gỉa)

207.Nỗi Nhớ Còn Xanh
        Bùi Vĩnh Hưng
(nhận từ Ngọc Hoài Phương)

208.Gửi Lại đôi Dòng
        Nguyên Cẩn Phạm Văn Nga
(nhận từ Lê Hân)

209.Giỡn Bóng Chiêm Bao
        Trần Phù Thế
(nhận từ Tác Gỉa)

210.Rót Rượu Cho Dòng Sông
        Long ân
(nhận từ Ngọc Hoài Phương)

211.Vườn Thơ Hải Ngoại
        nhiều tác gỉa
(nhận từ Diễm Châu)