anibar.gif (4491 bytes)

Yếu Tính Phá Sản
Trong Tổ Quốc ăn Năn
sách của Nguyễn Thi Sông Hương
phê bình tác phẩm Tổ Quốc ăn Năn
của ông Nguyễn Gia Kiểng
sách dày 200 trang
do nhà in đại Nam ấn hành
năm 2004
liên lạc : nhà sách Trung Việt
6520 Darlington Montréal P.Q Canada
H38 2J3
điện thoại : 514-341.1740
Bát Nhã Ca
thơ Từ Hoa
Ban Tu Thư Từ Hoa xuất bản
ấn hành tháng 4-2004 tại Hoa Kỳ
cùng lúc được phổ biến dưới dạng
‘audio book’(1 CD)
sách dày 72 trang / 10 mỹ kim +cước
phí
liên lạc: Dauxua756@aol.com

anibar.gif (4491 bytes)

Khoảng Trời Mây Trắng
thơ của Nguyễn Nguy Anh
Chu Ngạn Thư
Lê Minh Vũ
Hội văn học nghệ thuật
Bình Dương ấn hành
không ghi gía bán
liên lạc : Trần Văn Hùng
99 đại lộ Bình Dương
Thủ dầu Một BD Việt Nam
Văn Học Việt Nam Thể Kỷ 20
Một Số Hiện Tượng Và Thể Loại
biên khảo của Nguyễn Vy Khanh
tác gỉa trình bày bản văn
Justin Nguyễn trình bày bìa
sách dày 666 trang / 22 Mỹ kim
nhà xuất bản :
đại Nam ấn hành năm 2004
liên lạc: vy_khanh@yahoo.com

 

anibar.gif (4491 bytes)

Giọt Sữa đất
thơ Phương Triều
đọc thơ : M.H Hoài Linh Phương
Hồ Trường An, Xuân Vũ
dày 162 trang,  Lê Huỳnh xuất bản
in tại Mai Vân Printing 
Saint Paul, Minnesota, USA
Giá 12 Mỹ kim (kể cả cước phí)
Liên lạc: 
 1113 Canon Yeomens Trail Austin TX 78748

Sau Lưng Ðời, thường
thơ Chu Ngạn Thư
mẫu bìa : Nguyễn Hữu Khoa
phác họa chân dung tác gỉa : Chóe
chịu trách nhiệm :  Bùi Văn Ngợi
biên tập : Nguyễn Công Bình
sửa bản in :Phạm Viêm Phương
nhà xuất bản : Thanh Niên
liên lạc : 99 đại lộ Bình Dương
thị xã Thủ Dầu Một tỉnh BD Việt
Nam

anibar.gif (4491 bytes)

Bè Bạn Gần Xa
Bút ký của Phan Lạc Phúc
             (ký gỉa Lô Răng )
Bìa :Khánh Trường
Phụ bản : Thanh Tuấn (Pháp)
Duy Thanh (Mỹ),Ngọc Dũng (Mỹ)
Lời giới thiệu :Bùi Diễm
Văn Nghệ tại Hoa Kỳ xuất bản
sách dày 464 trang / 22 Mỹ kim
   (thêm 3 Mỹ kim ngoài Hoa Kỳ)
liên lạc : P.O Box 2301
Westminter CA 92683
điện thoại:714-527-5761 * 934-8574

đổi Mới, Niềm Vui Chưa Trọn
hồi ký của trung tướng Trần độ
thuộc quân đội VNDCCH
lời giới thiệu :Nguyễn Minh Cần
bìa :Khánh Trường
trình bày : Cao xuân Huy
Văn Nghệ tại Hoa kỳ xuất bản
dày 318 trang / 14 Mỹ kim
(ngoài Hoa kỳ thêm 3 Mỹ kim)
liên lạc : POBox 2301
Wesminster CA 92683
đt : 714-527.5761  *  934-8574

anibar.gif (4491 bytes)

Hoang Vắng đôi Bờ
thơ Trần Anh Lan, Trần Kim
Tước và Nguyễn Kim Thoa
bìa, phụ bản Phạm Cung
phổ nhạc : Châu Kỳ, Thanh Sơn,
Hoàng Châu, Vũ đức Sao Biển
khổ lớn, dày 122 trang
không ghi gía bán
tác gỉa xuất bản
liên lạc : lanta1941@aol.com

Truyện Và Thơ Chưa Hề Xuất Bản
Phùng Cung
tuyển tập thơ văn của nhà văn Phùng Cung
lời giới thiệu :B/sĩ Lâm Thu Vân
tiểu sử tác gỉa : Phùng Hà Phủ
viết về tác gỉa : Nguyễn Chí Thiện
bìa : Khánh Trường
Văn Nghệ tại Hoa Kỳ xuất bản
dày  438 trang / 22 Mỹ kim
(ngoài Hoa kỳ thêm 3 Mỹ kim)
liên lạc : POBox 2301
Wesminster CA 92683
đt : 714-527.5761  *  934-8574

anibar.gif (4491 bytes)

Sử Trung Quốc
biên khảo của học gỉa
Nguyễn Hiến Lê
bìa : Khánh Trường
kỹ thuật bản đồ : Trần Quang
Phước,Nguyễn Thiện Cơ
Văn Nghệ tại Hoa kỳ xuất bản
dày 666 trang, bìa cứng có bìa bọc
ngoài gía 27 Mỹ kim (ngoài HK thêm 5 Mỹ kim)
liên lạc : POBox 2301
Wesminster CA 92683
đt : 714-527.5761  *  934-8574

Tuyển Tập Tạp Ghi
của ký gỉa Lô Răng Phan Lạc Phúc
Nhận định của bạn văn :
Võ Phiến,Du Tử Lê, Nguyễn Xuân
Nghĩa,Nguyễn Mạnh Trinh,
Nguyễn đình Toàn, Viên Linh, Băng
đình, Nguyễn cao đàm,Lê Linh Thảo
bìa : Nguyễn Trọng Khôi
Văn Nghệ tại Hoa Kỳ xuất bản
dày  472 trang / 22 Mỹ kim
(ngoài Hoa kỳ thêm 3 Mỹ kim)
liên lạc : POBox 2301
Wesminster CA 92683
đt : 714-527.5761  *  934-8574

anibar.gif (4491 bytes)