anibar.gif (4491 bytes)

Tiếng Hờn Chiến Mã
thơ Song Nhị
trình bày Song Nhị
ấn bản lần thứ hai
Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn xuất bản
ấn hành tại San Jose California
địc chỉ liên lạc :
P.OBox 3648 San Jose CA 95156-3648
dày 190 trang
gía 12 Mỹ kim / ngoài Mỹ và Canada: US$ 15.00
Về Lối đi Xưa
thơ Song Nhị
bìa tranh Huỳnh Ngọc Diệp
phụ bản Huỳnh Ngọc Diệp
trình bày Song Nhị
Cội Nguồn xuất bản
dày 136 trang / 12 Mỹ kim 
liên lạc : P.OBox 3648
San Jose CA 95156-3648 USA

anibar.gif (4491 bytes)

Cung Ngữ
thi tuyển của Hoàng Vi Kha, Huỳnh N.Thanh Tâm, Khải Vinh Trần Lưu Khải, Nhật Vũ, Phạm Văn Vui, Phan Xưân Sinh,Trường đinh, Tứ Diễm, Vương Huyền, Y Thy
trình bày bìa, layout : Nguyễn Mai Phương. Suối Nguồn xuất bản
liên lạc: tudiem@hotmail.com

The Green Belt
tiểu thuyết của Ngô Thế Vinh
bản chuyển sang Anh ngữ của
Nha Trang và William L.Pensinger
trình bày bìa Khánh Trường
giới thiệu mở đầu Dr. Nguyễn Quỳnh
sách dày 256 trang / US $23.95
Ivy House Publishing Group ấn hành
năm 2004 
liên lạc: 5122 Bur Oak Circle  Raleigh, North Carolina 27612 USA
điện thoại 800.948-2786

anibar.gif (4491 bytes)

Mây Bão
truyện dài của Ngô Thế Vinh
tranh bìa Nghiêu đề
trình bày trang trong :
Cao Xuân Huy
Văn Nghệ tái bản 
266 trang / 14 mỹ kim
liên lạc : Võ Thắng Tiết
điện thoại :714-527-5761

Rót Rượu Cho Dòng Sông
gồm 54 bài thơ Long ân
đa số viết cho bằng hữu
bạt Hà Huyền Chi
bìa , minh hoạt : Long ân
dày 70 trang
trình bày, kỷ thuật : 
Lan đàm, Vũ Xuân Hoài
Phụ Nữ Việt xuất bản

anibar.gif (4491 bytes)

Tuyển Tập Tình Ca Lê Dinh
tập 2 
gồm 19 ca khúc 
của nhạc sĩ Lê Dinh
chân dung và tiểu sử tác gỉa
bản vẽ tác gỉa của Vivi
35 trang khổ lớn
hình bìa đan Thi
trình bày Lê Duy
liên lạc : nthuat@colba.net

Vòng đai Xanh
tiểu thuyết Ngô Thế Vinh
180 trang
Văn Nghệ tái bản
8 mỹ kim (+ 1 mỹ kim ngoài Mỹ)
liên lạc : 
điện thoại 714-832.8445

anibar.gif (4491 bytes)

Chuyện Kể
thơ Nguyễn Văn Ngọc
ảnh bìa trước, bìa sau của
John Limauro
vẽ chân dung : Dan Galli
trình bày : Nguyễn văn Ngọc
116 trang / 10 mỹ kim
liên lạc :ngocbcd@aol.com
đt: 203-338.0278

Cửu Long Cạn Dòng Biển đông Dậy Sóng
dữ kiện tiểu thuyết
của Ngô Thế Vinh
với nhiều hình ảnh tài liệu
ảnh bìa Ngô Thế Vinh
mẫu bìa Khánh Trường
trình bày trang trong : 
Cao Xuân Huy
dày 738 trang / 28 mỹ kim
Văn Nghệ tái bản
liên lạc: vannghe@pacbell.net

anibar.gif (4491 bytes)

Giỡn Bóng Chiêm Bao
thơ của Trần Phù Thế
hình bìa Trần Qúi Thoại
layout Trần Hoài Thư
120 trang / 9 mỹ kim
tác gỉa xuất bản
liên lạc : TTJTRAN@aol.com TTJTRAN@aol.com
điện thoại 864-292-8738
Mặt Trận ở Sài Gòn
tuyển tập truyện ngắn của
Ngô Thế Vinh
mẫu bìa : Nguyễn đồng
phụ bản : Nghiêu đề, Nguyễn đồng
trình bày trang trong Cao Xuân Huy
dày 204 trang/ 14 mỹ kim
liên lạc: Võ Thắng Tiết 
điên thoại : 714-527.5761

anibar.gif (4491 bytes) 

Tình Khúc Phan Ni Tấn (ND)
nhạc Phan Ni Tấn
kẻ nhạc : Phố Ngọc
tranh bìa : Trần Nho Bụi
phụ bản : Vivi, Võ đình, Tạ Tỵ, 
Etcetera,Thái Tuấn,Khánh Trường
Nguyên Khai, Lê Tài điển, Nguyễn
Trung, Ngô Vương Toại
trình bày tổng quát và ấn lóat : Lê Hân
trình bày và in bìa : Trang Sĩ Qúy, Press Printer
dày 186 trang/ không ghi gía bán
liên lạc : 416-663.0254

anibar.gif (4491 bytes)