Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam
Phân Định Thi Ca Hải Ngoại
Sưu tầm và tiểu luận của Trần Văn Nam
chân dung tác giả từ Hồ Thành Đức
sách dày 556 trang, trình bày trang nhã
20 Mỹ kim (ở xa miễn cưới phí bưu điện)
liên lạc:
Trần Văn Nam điện thoại 626-839.5267
địa chỉ: 755 Rocking Horse-
Walnut, CA 91789
USA
 

 

anibar.gif (4491 bytes)

Tình Viễn Xứ
tự truyện của Trần Khánh Liễm
đề thơ và cảm nghĩ: Nguyễn Văn Giực
đề tựa: Đặng Phùng Quân
hình bìa: Nguyễn Đức Việt
phụ trang nhạc của Ngọc Hải
nhiều ảnh chụp phong cảnh và sinh hoạt
nhà xuất bản: Dân Ta
ấn loát tại Liviko’s Printing
sách dày 185 trang / US$ 14.00
liên lạc: liemktran@yahoo.com
PO Box 1873 Pearland, Texas 77588-1873 USA
Vô Lượng Tình Sầu
thơ Nguyễn Đông Giang
tựa: Luân Hoán
bạt: Thái Tú Hạp, Nguyễn Thu Giao,
Hoàng Lộc
Bìa: Hồ Thành Đức
phụ bản: Bé Ký, Hồ Thành Đức
Sông Hàn xuất bản
140 trang / US$ 12.00
liên lạc:nguyendonggiang2005@yahoo.com
điện thoại: 408-729.8370
2678 East Trimble road San Jose
CA 95132-1051 USA

anibar.gif (4491 bytes)

Gene Đại Dương
thơ tân hình thức
của Hà Nguyên Du
tựa Khế Iêm
bìa Nguyễn Đình Thuần
phụ bản: Nguyễn Đình Thuần
Cao Bá Minh, Lê Thánh Thư,Phan Diên
etcetera
sách dày 88 trang/ 10 mỹ kim
Tạp chí Thơ xuất bản,
liên lạc: hanguyedu@hotmail.com
Lối Khác
thơ Hà Nguyên Du
bìa Khánh Trường
trình bày Đoàn Huy Hiệp
phụ bản: cao Bá Minh,Lê Thánh Thư
Khánh Trường,Quang Trường
nhạc:Vũ Thành An, Hoàng Linh Duy,
Trần Duy Đức,Đỗ Lễ, Ngô Văn Tín
sách dày 160 trang / 12 mỹ kim
nhà xuất bản Tân Thư Hoa Kỳ
liên lạc: hanguyendu@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Bài Ca Tân Cổ Giao Duyên
45 bài ca tân cổ giao duyên của Trường Khanh
trình bày layout Hà Nguyên Du
hình nhạc cụ dân tộc: Lê Khiêm
Trưòng Khanh xuất bản
Tự Lực phát hành
168 trang/ 18 Mỹ kim
liên lạc: hanguyendu@yahoo.com
Tiểu Triệu Minh
tập truyện của An Phú Vang
(nhà thơ Nguyễn Nam An)
hình bìa Vũ Quỳnh Hương
trình bày Nguyễn Nam An
sách dày 190 trang / không ghi ấn phí
QuyênBook xuất bản, 2005
liên lạc: nqread@yahoo.com

anibar.gif (4491 bytes)

Ru Người Ru Đời
thơ Mạc Phương Đình
vào từ Hà Thưọng Nhân
nhận xét của Nguyễn Thùy, Hương Anh,
Phan Tây Lộc
bìa và phụ bản Huỳnh Ngọc Điệp
trình bày nội dung Phạm Hoàng Yén
thơ in trên giấy hoa xanh, qúi
dày 212 trang / không ghi giá bán.
Yêu Thương xuất bản
liên lạc: Ngo T Le
409 Starlite Ct Milpitas Ca 95035 USA
10 Thi Sĩ Quảng Nam
Nhạc Nhật Ngân phổ từ thơ
Hạ Quốc Huy, Hoàng Lộc, Hồ
Thành Đức, Luân Hoán, Nguyễn
Nam An, Phan Xuân Sinh, Thái
Tú Hạp, Thành Tôn, Trần Trung
Đạo, Trần Yên Hòa
và một ca khúc nhạc và lời của
Nhật Ngân
bìa Hồ Thành Đức
xuất bản tại Hoa Kỳ 2005
sách không ghi giá bán

anibar.gif (4491 bytes)

Lên Rừng Đếm Lá
phỏng vấn văn học
Triều Hoa Đại nói chuyện
cùng với các tác giả: Hoàng Nga,
Hoàng Thị Bích Ti, Hồ Minh Dũng,
Lâm Chương, Lê Minh Hà, Luân Hoán,
Miêng, Nguyễn Chí Thiệp, Nguyễn
Trọng Khôi, Nguyễn Trung Hối,
Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Ni Tấn,
Phan Xuân Sinh, Song Hồ, Trần Doãn Nho,
Trần Nghi Hoàng, Trúc Chi
Bìa: Nguyễn Trọng Khôi
Trình bày: Đ.H Lân và Phan Xuân Sinh
Văn Mới xuất bản, 2005
dày 496 trang / 25 Mỹ kim
liên lạc: Triều Hoa Đại POBox 1981
Middleburg FL 32050
The Art of DINH CUONG
Tác phẩm hội họa của Đinh Cường
bản in mầu với 29 họa phẩm
có đầy đủ tiểu sử và những cuộc
triển lãm của tác giả
tựa Đỗ Long Vân, Bửu Ý dịch ra việt ngữ
Như Hạnh chuyển sang Anh ngữ
do Viet Art Gallery tại Hoa Kỳ xuất bản
liên lạc nhà xuất bản: 713-298.4045
họa sĩ: email: cuongnhung@aol.net

anibar.gif (4491 bytes)

Những Không Đường
Không Đến Seattle

Tập truyện của Phan Triều Hải
bìa Đinh Cường
trình bày Lê Ký Thương
biên tập: Lê Minh Khuê
trách nhiệm bản thảo:
Nguyễn Khắc Trường
chủ nhiệm xuất bản:
Nguyễn Phan Hách
nhà xuất bản: Hội Nhà Văn VN
năm 2005
giá: 15 ngàn đồng Việt Nam
PHIẾM 2
tác phẩm phiếm thứ 2 của
nhà văn Song Thao
bìa và trình bày Tạ Quốc Quang
giới thiệu: Trà Lũ, Phạm Phú Minh
sách dày 435 trang
nhà xuất bản Văn Mới Hoa Kỳ
ấn hành năm 2005
gía 17 Mỹ kim
liên lạc về tác giả:
7805 Claire Fauteaux # 1
Montreal PQ. H1K 5B6 Canada
tel: 514-354-5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)