Thù Nước Chưa Xong
Đầu Đã Bạc

truyện dài của Nguyễn Trung Dũng
(tiếp theo Vết Đạn Thù)
trình bày: Huỳnh Ngọc Diệp
tạp chí Văn xuất bản
sách dày 414 trang / 20 Mỹ Kim
liên lạc:
Khuê Nguyễn
270E Emprire Street #106 San Jose
CA 95112
(408)286.5254
Vết Đạn Thù
truyện dài của Nguyễn Trung Dũng
bìa và trình bày HuỳnhNgọc Diệp
tạp chí Văn xuất bản
278 trang / 15 Mỹ kim
liên lạc:
Khuê Nguyễn
270E Emprire Street #106 San Jose
CA 95112
(408)286.5254

 

anibar.gif (4491 bytes)

Quá Khứ Trước Mặt
Hồi ký rời của Luân Hoán
bìa Đinh Cường
trình bày trang trong Lê Hân
sửa chính tà Song Thao
Nhân Ảnh xuất bản năm 2006
sách dày 354 trang / 15 Mỹ kim
liên lạc : leH@aecl.ca
Tác Giả Việt Nam
sưu tập của Lê Bảo Hoàng
bìa Đinh Cường
layout, chăm sóc Lê Hân
Nhân Ảnh tái bản lần thứ 1 / 2006
sách dày 800 trang, khổ lớn
có phụ lục một số bìa tạp chí Việt ngữ tại hải ngoại
giá 30 Mỹ kim
liên lạc:
leH@aecl.ca

anibar.gif (4491 bytes)

Đất Nhà
tùy bút của Trà Lũ
bìa : Nguyễn Hữu Vịnh
sách dày 328 trang / 15 Mỹ kim
Hoa Lư xuất bản, 2006.
liên lac: Trà Lũ
113 Kennedy Avenue Toronto
Ontario M6S2X8 Canada
Khúc Nhạc Tình Thơ
tuyển tập nhạc của Minh Duy
tranh bìa của chính tác giả
gồm 12 ca khúc, có 6 ca khúc phổ thơ của Coty, Du Tử Lê, Lý Thừa Nghiệp, NgọcLan, Phạm Thế Định và Nhất Hạnh
do Tủ Sách Văn Nghệ tại Úc xuất bản 2006
liên lạc: minh_dzuy@yahoo.com.au

anibar.gif (4491 bytes)

Tỏ Tình
thơ và nhạc Khê Kinh Kha
trình bày, chăm sóc, layout
Trần Hoài Thư
Thư Ấn Quán xuất bản, 2006
156 trang / không ghi giá bán
liên lạc: Thư Ấn Quán
PO Box 58 South Bound Brook
NJ 08880 USA
tranhoaithu@verizon.net
Đêm Nghe Dế Gáy
truyện ngắn của Nguyễn Trung Dũng
bìa: Huỳnh Ngọc Điệp
trình bày: Phạm Thị Liên
nhà xuất bản: Văn
sách dày 408 trang / 20 Mỹ kim
liên lạc: Khuê Nguyễn
270 E.Empire Street #106
San Jose CA 95112 USA
điện thoại: 408- 286.5254

anibar.gif (4491 bytes)