Sách Mi Nhn

TRONG THÁNG 9, 10 & 11 -2016

 

BIỂN LỬA

 

9 truyện ngắn của Phan Việt Thủy

b́a Khánh Trường

phụ bản: Khánh Trường, Hồ Hữu Thủ

tŕnh bày: Hân

kỷ thuật: Tạ Quốc Quang

phụ trang: Luân Hoán

Nhân Ảnh xuất bản - 2016

ấn phí US$ 14.00

liên lạc:

giuongphan@yahoo.com.au

han.le3359@gmail.com

 

*

 

TRUYỆN NGẮN 1

 

của Khánh Trường

b́a Khánh Trường

phục hồi, sửa bản in : Hân, Tạ Quốc Quang

kỷ thuật: Tạ Quốc Quang

phụ lục:

Thụy Khê, Du Tử , Trần , Khánh Quân,

Vĩnh Hảo, Nguyễn Mạnh Trinh

sách dày 512 trang, ấn phí US$ 28.00

Nhân Ảnh xuất bản - 2016

liên lạc nhà xuất bản:

han.le3359@gmail.com

 

*

 

 

TRUYỆN NGẮN 2

 

của Khánh Trường

b́a Khánh Trường

phục hồi, sửa bản in : Hân, Tạ Quốc Quang

kỷ thuật: Tạ Quốc Quang

phụ lục:

Đỗ Anh Đào, Phùng Nguyễn, Quỳnh Mai

giới thiệu các cuộc triển lăm:

Đào Ngạn, Deepa Bharath, Phan Tấn Hải,

Hồ Huấn Cao, Đinh Cường Nguyên Giác

sách dày 542 trang

ấn phí US$ 28.00

liên lạc nhà xuất bản:

han.le3359@gmail.com

 

 

TRƯỜNG XUÂN HƯƠNG SẮC

 

truyện nghiên cứu

nhiều h́nh ảnh liệu.

của Nguyễn Q.Thắng

chịu trách nhiệm xuất bản: Phạm Trung Đỉnh

chịu trách nhiệm bản thảo: Trần Quang Quư

biên tập: Nguyễn Văn Sơn

sửa bản in: Nguyễn Thắng

b́a: Mai Quế

nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Việt Nam

sách dày 670 trang

ấn phí VN$ 170.000.

 

*

 

 

T̀M LẠI TUỔI THƠ

 

thơ Hạnh Đàm

b́a, phụ bản: Khánh Trường

tựa: Luân Hoán

cảm nhận: Hân

phổ nhạc Anh Dũng, Quang Vui,

Mai Hoài Thu (3b), Kiều Thanh (2b),
Nhà xuất bản Nhân Ảnh
Amazon in, giá US$15.00