Sách Mi Nhn

TRONG THÁNG 12 -2016

 

 

NHỚ TIẾNG À ƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tập truyện của Hoàng Quân

bài đọc của :

nhà văn Phạm Phú Minh (văn xuôi)

nhà thơ Hân (thơ)

b́a phụ bản Khánh Trường

kỹ thuật Tạ Quốc Quang

tŕnh bày Hân

nhà xuất bản Nhân Ảnh

năm ấn hành 2016

sách gồm  272 trang, 17 truyện

cảm nhận của Yên Sơn (văn xuôi)

Luân Hoán (thơ)

US$ 20.00

liên lạc:

hoangthingocthuy@hotmail.com

han.le3359@gmail.com

 

được biết tác giả tên thật Hoàng Thị Ngọc Thúy,

tốt nghiệp đại học Johann Wolfgang Goethe Universitat,

Frankfurt am Main, ngành Quản trị Kinh Doanh,

hiện định tại Đức quốc.

Đă xuất bản: Bông Hoa Trên Phím (truyện ngắn 2015)

                     Nhớ Tiếng À Ơi (truyện ngắn 2016)

 

*

 

NHỊP TIM THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thơ của Cao Mỵ Nhân

mở thơ: Luân Hoán

tựa: Văn Thạnh

bạt: Bùi Dung

b́a phụ bản: Khánh Trường

tŕnh bày: Hân

nhà xuất bản Nhân Ảnh ấn hành năm 2016

sách dày 150 trang

ấn phí:  US$ 15.00

liên lạc:

 

được biết, bút hiệu cũng tên thật,

sinh tại Chapa Hoàng Liên Sơn Bắc Việt;

tác giả thành danh về thi ca trước 1975,

tốt nghiệp Cán Sự Hội Caritas;

cựu nữ Thiếu Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Hiện định tại quận Cam Hoa Kỳ.

Đă 10 thi phẩm được ấn hành

(tập đầu tay Hoa Sao- 1959)