Như Lời Thưa Trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tôi đang kể chuyện đời xưa

bằng ḍng lục bát đong đưa nhẹ nhàng

mưa trong, nắng vàng

sông núi màng cùng tôi

 

tuổi thơ tôi khá tuyệt vời

chẳng cần tưởng tượng chỉ ngồi vẽ ra

mỗi cục đá mỗi nhánh hoa

hiển linh từ thuở mẹ cha yêu đời

 

mặt trời đẹp thuở tôi

mặt trăng huyền ảo từ tôi ra đời

xin đừng buộc tội dở hơi

mỗi người lối nói chơi sa đà

 

trong từng mỗi nhánh ba hoa

đọng nghiêm chỉnh nét thật thà tôi riêng

lắm lời nhưng chẳng huyên thuyên

từng đường gân máu hồn nhiên sống c̣n

 

mươi đoạn óng ánh sắc son

hy vọng gói đủ xác hồn xưa xa

năm tôi lên sáu lân la

núi rừng Tiên Phước mở ra ngàn trùng

 

bốn năm hít thở khí rừng

tôi khôn lớn đủ thương từng đọt xanh

Tiên Châu, Tiên Hội loanh quanh

cảm ơn đă dạy tôi thành hoa

 

Luân Hoán