Xưởng Ch Tin Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thật kh qun ci xưởng ch

bỏ hoang trước thuở ti vềđy

mi cn đầy đủ tranh my

bốn vch trống hốc gi bay tha hồ

 

ti thường lững thững ra v

hoặc ngồi vọc đất ngu ngơ một mnh

cy ko cy cột lm thinh

nhưng dường như chng cng rnh rập ti

 

ngồi chơi lủi thủi một hồi

ra qun b Ngữ ... ng thi... khng tiền

miếng kẹo đậu phụng nghing nghing

phong bnh da nn trng hiền biết bao

 

xu bnh mập lm sao

treo tn ten cạnh lối vo rung rinh

th tay vo ti quần tm

dẫu biết khng c một xu ten no

 

b Ngữ người dong dỏng cao

nhai trầu tp tp cười cho tự nhin

một người vừa mới vo hin

đ c hội ti liền rt lui

 

Lun Hon