Chơi C Lia Thia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loại c nui chơi đầu đời

nhỏ bằng ngn giữa ti thời ấu thơ

vy, đui uyển chuyển ngọn cờ

bay giữa thời đại tn thờ quan, vua

 

c trưởng giả cũng se sua

xanh, nu, vng, đỏ... theo ma hay sao ?

v d ăn diện mu no

lằn ngang vẫn điểm ngọt ngo quanh thn

 

mấy chng đực rựa, gi gn

diện trng sặc sỡ bội phần trẻ con

mấy nng dẫu cn non

nhan sắc lợt lạt phấn son nhạt nha

 

ti thường tm cc anh gi

nui ring từng cụ... vậy l nghinh nhau

ti thương khng để chng đau

khng cho trực tiếp đnh nhau bao giờ

 

nui chai thường hay rch cờ

lu lu phải thả vi giờ ra t

ngồi canh bất trắc bất ngờ

vừa nhn chng lội vẩn cười thầm

 

Lun Hon