Tắm Sông Tứ Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xưa không biết danh sông Tiên

chỉ biết sông chảy nghiêng nghiêng qua rừng

đá nằm đá đứng tứ tung

đá sát cánh sắp giữa vùng non xanh

 

đá trên bờ đá dưới gành

ḷng sông đá đựng nước xanh trong ngần

đá h́nh dáng tiên ông

đá hao hao giống bàn chân khổng lồ

 

đá nằm chịu trận nước bào

nửa khuya dữ dội ngày lờ đờ trôi

tôi nằm úp, thay bơi

tắm không kỳ đất giỡn chơi không à

 

quên lững chuyện sợ ma da

bắt nhỏ như ngón tay

chúng nằm sát đá thật hay

bắt để đâu cũng dính ngay dễ dàng

 

tôi h́nh như ít chơi hoang

chỉ hơi hơi nghịch ngang hàng quỉ ma

mỗi lần tắm sông Tứ Ḥa (1)

bao nhiêu đá nước vỡ ̣a theo tôi

 

    (1)Tứ Ḥa =  tên gọi một đoạn sông Tiên thời bấy giờ

 

Luân Hoán