Bắt Chuột Nhắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mít ướt chín rụng sau vườn

đám chao chợt buồn buồn hót vang

tiếng trưa như một mũi khoan

xuyên vào vách đất gọi khan tên ḿnh

 

tôi nằm thao láo làm thinh

nh́n em Hân mải ŕnh bếp tro

tră rang vung đậy giả đ̣

hở ra một khoản vừa cho chuột vào

 

tḥ ra rồi lại thụt

mấy anh đă đề cao lắm rồi

nắm cơm Hân để làm mồi

quả nhiên những lời mời thơm tho

 

từ sẹ đến thẳng gị

em tôi chưa thể thắng tṛ chơi vui

thế rồi tiếp đến phiên tôi

tḥng dây chờ kéo vung nồi may ra

 

chuột nhắt vẫn

chơi tṛ du kích tinh ma cùng

trật hoài tôi bỗng nổi xung

mạnh tay kéo bể cả vung lẫn nồi

 

trận đ̣n đang chờ đợi tôi

muốn khóc không dám đứng ngồi không yên

 

Luân Hoán