Người Bạn Rắn Mối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mấy con rắn mối mập ù

h́nh như chẳng biết sợ tôi chút nào

ra khỏi bụi vào

nắm cơm tôi bỏ cứ hao hụt dần

 

khôngbạn cũng quen thân

thấy nhau như thấy một phần b́nh an

bụi chè tàu giống cái hang

giúp tôi cảm thấy an toàn hẳn ra

 

mỗi khi nghe tiếng bà-già (1)

hai anh em trốn qua loa một hồi

mấy con rắn mối quen hơi

hang trong hang vẫn dạo chơi b́nh thường

 

vườn không nhà trống” (2), nói suông

nhà tôi c̣n cả cái buồng... đấy thôi

ngoài vườn, hiện diện chúng tôi

thơm, chè, mít, quế, trầu hôi...nữa kià

 

đàn rắn mối những năm kia

bây giờ không biết dựng bia nơi nào

hay đi vào những tră xào

cùng với lót ngọt ngào nhà ai ?

 

(1)                        bà-già = tên gọi máy bay thám thính của Pháp

(2)                        vườn không nhà trống = một chủ trương của Việt Minh

 

Luân Hoán