Chuồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cha làm xong cái chuồng

nửa ngày chủ nhật bay qua nhẹ nhàng

mái hiên ấm khói thuốc lan

tôi ngồi trên vế tay quàng sờ râu

 

cha cười gục gục cái đầu

mái tóc đen quắn một màu man man

chuồng mới thật khang trang

ba tầng vững chắc dọc ngang đề huề

 

sườn tre chốt mộng chỉnh tề

ba bên vách ván cận kề giáp nhau

sàn hở ván kín trên đầu

mặt trước mắt cáo lỗ ruồi khít khao

 

ba cửa rộng đủ ra

đóng mở khóa chốt vào chắc ăn

chuồng dựng sát vách thăng bằng

bốn chân cao cỡ bằng thằng con

 

chuồng xong gần một tháng tṛn

mẹ cho mỗi đứa một con gị

tôichú cồ

đứng đi kênh kiệu tự cao ngang tàng

 

của Hân lông vàng vàng

chân ngắn mồng thấp nàng mái choi

đêm sương ngậm, ngày nắng soi

gáy cùng cục tác lai rai cả ngày

 

chẳng bao lâu chuồng đầy

trống mái đầm ấm cả bầy bên nhau

vườn sân bươi loạn ngầu

phân văi bất kể nơi đâu quanh nhà

 

cúc cu văi thóc ra

cả đám bu lại nhưdàn quân

 

Luân Hoán