Vạt Đất Tăng Gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lập vườn trong vạt quế xanh

đất thịt cỏ cuốc trành, hết hơi

ra công gần mấy ngày trời

miếng vườn sản xuất của tôi đă thành

 

chống cuốc đứng ngó loanh quanh

cuốc cao tôi thấp cũng thành bạn thân

ḷng bàn tay nhiều chỗ phồng

nhưng không đau lắm dần dần bầm chai

 

gió bay qua vạt quế dài

giống như đường quạt của ai thưởng ḿnh

mấy hạt đậu-đủa xinh xinh

tôi chôn dưới đất khôn lanh cùng

 

chỉ vài hôm thấy cả vùng

nhú lên cả đám vui mừng cùng tôi

đàn quậy phá quá trời

chẳng hơi đâu phải ra ngồi trông coi

 

hụt rào dựng hẳn hoi

trồng thêm ớt-hiểm cà-chua sát rào

mỗi ngày múc nước tưới vào

mỗi gốc mỗi gáo nao nao chia phần

 

tăng gia sản xuất lâu dần

cũng thành cái thú tay chân tuyệt vời

 

Luân Hoán