Thân Phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xuất thân từ Pellerin

làm anh công chức khôn lanh, làng nhàng

cái nghề kế toán khô khan

trong ngành kho bạc làm cha vui

 

ngày ngày cha vẫn rung đùi

làm thơ bát nói cười tỉnh

đầu trần tóc gió phất phơ

áo dài trắng nơn đường dài

 

tưởng cha sùng đạo Cao Đài

hóa ra thủ cựu u hoài cổ nhân

bị khiêng lên chiến khu năm (5)

đi về chiếc áo dài không đổi màu

 

một ngày rưởi qua thật mau

ôm lưng chưa đủ ngấm hơi cha hiền

phong lưu như một nét duyên

không trà không rượu chỉ ghiền thương yêu

 

Luân Hoán