Tên Gọi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huưnh tên gọi tôi

đầu đời cả một thời Tiên Châu

H, chữ cái đi đầu

cả nhà, nam giới mở đầu danh xưng

 

như Học (1), Hoán, Hiển, Huân,

Huưnh, Hân rồi đến Hoàng, Hùng Hưng

lối đặt tên không lạ lùng

nhưng cũng nét t́nh chung một nhà

 

riêng tôi chút phiền

bị trêu đứa quáng chán không

Huưnh Hoán = quưnh quáng lông bông

dọa cha không đổi sẽ không đến trường

 

tên mới cũng chẳng dễ thương

yểu điệu như một nương... thế

rất nhiều phe đực rựa ta

cũng chọn để được sang ra hay

 

Ngọc Châu chất đàn

cả đời sẽ được đào hoa không chừng

rồi rất đổi lạ lùng

cả họ chữ lót cùng trùng y nhau

 

này những anh Ngọc Châu (2)

hôm nào dịp gặp nhau một lần

nếu cần lập hội t́nh thân

tôi xin chủ xị cho lần đầu tiên

 

(1)     tên ông nội LH

(2)     một vài người tên LNC như một ôngÚc, cộng tác

             với trang điện báo Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng, tôi không được quen biết

             ột vài người khác nữa cũng t́m gặp trên internet.

 

 

Luân Hoán