Bản Thảo

 

tặng Châu Văn Tùng, chí than

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

không có máy đánh chữ

không giấy hoa tiên

chỉ vỏn vẹn cuốn vở

viết đại cho đỡ ghiền

 

cũng dám ghi bản thảo

nghiêm chỉnh, không giỡn chơi

chắc tưởng ḿnh thứ thiệt

không dở hơi

 

giả sử không bạn

gật khen đôi lời

nếu không báo

đăng trám chỗ, tiếp hơi

 

cái gọi bản thảo

chắc chết yểu từ lâu

một mớ chữ non yếu

sẽ không vào bể dâu

 

cảm ơn bạn c̣n giữ

chútdi sản” ban đầu

chụp gởi cho h́nh ảnh

ta quên bẵng từ lâu

 

không biết trong bản thảo

những bài thơ nào

chắc chắn ngộ ghê lắm

đáng yêu biết bao

 

khi nào bạn rảnh rỗi

gởi cho vài bài

may ra ta thấy lại

đầu mối củathiện tai !”

 

Luân Hoán