Đồ Mới Mang Hồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 – thăm nhạc phụ

vấp ngă, không rời giường

vài khoảng trống rănh rỗi

chạy thăm quanh phố phường

 

không định mua cả

gặp bộ cờ thân quen

mang về rồi quên bẵng

liên tiếp liền mười năm

 

hôm nay buồn táy máy

lục lại đống đồ xưa

thấy mặt bộ cờ tướng

mới toanh nhưng thừa

 

mang bày ra trước mặt

muốn đánh một ván chơi

trực nhớ thiếu đối thủ

buông thơng hai tay ngồi

 

một phút qua lặng lẽ

hai phút trôi lạnh lùng

ba phút đời lạnh nhạt

bốn phút nghe lạnh lưng

 

hít sâu thở nhẹ

đặt hai tay lên đùi

mùi hương mới nhú

thoáng ấm dần hồn tôi

 

nh́n bàn cờ trực nhớ

thơ Hồ Xuân Hương

lâu ngày quên chút ít

ngoài h́nh ảnh dễ thương

 

quân nàng không hẳn trắng

quân chàng chưa chắc đen

màu thời gian cùng lắm

loáng thoáng vài nếp nhăn

 

kỵ binh chàng xông xáo

phi “song ẩm tuyền

tiến theo h́nh chữ nhật

chuyển hậu pháo tiền

 

hai đoàn xe yểm trợ

ào ạt điều động binh

năm tiểu đoàn xung kích

chờ sang sông công nghinh

 

quân nàng khởi sự thủ

đánh trả khá cầm chừng

dụ địch phí hỏa lực

mới tích cực sửa lưng

 

cuộc chiến càng khốc liệt

đạn pháo nổ đùng đùng

xáp , độn thổ

say máu hào khí xung

 

quân tấn công đuối sức

địch đâu cho rút quân

pháo ngược theo quyết liệt

ai mới đáng xưng hùng ?

 

tàn cuộc cùng chiến bại

bắt tay nhau ḥa đàm

không cần hiệp ước

vẫn ḥa đồng đàng hoàng

 

bàn cờ c̣n bày đó

tiếc không cờ vương

để chơi cả hai phía

búng hớp nước cười suông

 

đổi thể lại thơ

vẫn hồn Hồ Xuân Hương

Phật, đă thất lễ

kính mong rộng thương

 

ngoài trời vài giọt tuyết

nửa rơi nửa bay

h́nh như c̣n quyến luyến

chưa vội tan kiếp này

 

ta như tuyết

không bay không rơi

dẫu ngồi yên một chỗ

từng phút một qua đời

 

Luân Hoán

04-01-2011