Hồn Tính Thày Lay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mẫu b́a tác phẩm đầu tay

của ông bạn quí trên đây vốn

một vụng tay tôi gây ra

bây giờ nhớ lại như c̣n run

 

may nhờ hai bạn dễ thương

đánh chữ đại cười suôn làm lành

tha tôi cái tội tành hanh

ăn chút xíu mỹ danh bạn hiền

 

thật ra không dám lạm quyền

chỉ liên lạc hơi phiền phức thôi

dùng ảnh bạn gởi xem chơi

làm b́a cho bạn hẳn vui cả làng

 

non tay nghề, thành dở ̣m

bản chụp thiếu chữ vàng bạn thân

tḥ tay ngụy tạo nét thần

bút sa chết tôi gần như tiêu

 

một liều kéo theo hai liều

sửa đi sửa lại tiêu điều góc tranh

lỡ lên lưng cọp, thôi đành

bấm bụng chờ bạn phát hành sách luôn

 

ông Song Thao thật dễ thương

ông Nghiêu Đề cũng dễ thương khác

chỉ riêng tôi thấy kỳ kỳ

cứ ưa làm chuyện chi chi không à

 

tác phẩm Song Thao đậm đà

tranh Nghiêu Đề vẫn mượt đương nhiên

chừ ngồi xem lại tự nhiên

nhớ từng diễn tiến chung riêng một thời

 

ràng ḿnh quá ham chơi

ham cả những thú vượt hơi sức ḿnh

một mai chắc chết th́nh ĺnh

nếu c̣n tiếp tục thả ḿnh vu

 

Luân Hoán