Quan Vân Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

được quen ông Hoàng Lộc

mộtđại giathơ t́nh

được biết Nguyễn Dũng

thất chí, t́nh

 

cả hai ông đều viết

về Quan Công rất hay

cao ngạo lẫn khí khái

tâm sự đùn như mây

 

tôi h́nh như cũng viết

mươi câu về Quan Công

trong nhật vớ vẩn

lấp một ngày cho xong

 

tôi vẫn tin tôi bảnh

hơn hai ông điều này:

đó chơi h́nh tượng

của ngài mặt đỏ gay

 

chơi tượng chẳng để cúng

thuần túy để chưng

ngại phép

cứ rót nước cầm chừng

 

tượng ngài tôi đủ

ba cở nhỏ, trung, to

nhiên chỉ ba cái

không sản xuất cùng

 

cái nhỏ tôi mua trước

nhân thăm Toronto

cái trung rước tại phố

ba Tàu Montreal

 

cái to xa một chút

tại Sài G̣n Việt Nam

nhân thằng con gái

lặn lội về mang sang

 

tượng cao bảy chục tất

nặng mười một

không kể món khí

ngọn thanh long đao

 

dềnh dàng dễ vỡ

không chịu khó xách tay

đóng thùng không đủ kỷ

nên sứt một cầu mây

 

thanh long đao cũng bị

khoét một lỗ để xem

giấu trong đó

nên bể mất một bên

 

cũng may từ mặt mũi

đến cả thân thể ngài

vẫn c̣n rất lành lặn

trông vào không mất oai

 

thể chưng bày được

chưa đến nổi vất đi

thân tôi c̣n sứt mẻ

tượng sành đâu dễ

 

để thêm phần chững chạc

tôi băng thanh đao

xoay ngọn lưỡi ra cửa

ngăn quỉ ma lấn vào

 

ngài Quan Công từ đó

chứng kiến tôi đi về

khách khứ đến thăm viếng

ngài giám sát chỉnh tề

 

bởi đứng trong pḥng khách

nên trông ngài rất vui

hơn ông trung, ông nhỏ

trong tủ kính ngủ vùi

 

gần đây bọn bành trướng

hống hách lộng hành

tôi định mang trảm hết

thương nghệ thuật không đành

 

phải chi đời tượng

Trần Hưng Đạo, Quang Trung,

Mạc Đỉnh Chi, Lợi...

phổ biến rộng để chưng

 

căn pḥng chật thêm ấm

hơi cổ nhân, anh hùng

thỉnh thoảng nh́n suy ngẫm

cũng đỡ nghĩ lung tung

 

lẽ nên bắt chước

ông Lộc ông Dũng thôi

đừng làm thơ lấy được

như tôi vào cuối đời

 

cảm ơn những kỷ vật

bằng h́nh tượng quanh tôi

từ vật đến đức Phật

tôi kính quí một đời

 

Luân Hoán