Kỷ Vật, Kỷ Niệm
(thơ kể chuyện)


Vào Dòng
 
Linh Tinh Kỷ Vật
 

Từ Đất Liêm Lạc
(quê nội)


Lặp Lại Thời Quê Nội Hòa Đa (Hoà Xuân)
 
Đồng Bạc Gánh Dưa
 
Chơi Ná Bắn Chim
 
Chân Tàu Bay, Bàn Tay Cờ Gánh
 
Câu Cá Thời Ấu Thơ
 
Cái Lờ Đồng Xanh
 
Lần Đầu Thăm Non Nước
 
Xem Tát Đìa
 
Một Chỗ Ngồi Ấu Thơ
 
Tam Cấp Ngày Xưa
 

Tháng Cùng Năm Với Tiên Châu


Như Lời Thưa Trước
 
Nhà Tranh
 
Gia Đình Tôi Ở Tiên Châu
 
Thân Phụ
 
Mẹ Hiền Thời Ở Rừng
 
Tên Gọi
 
Lằn Roi
 
Lẫy
 
Sợ Ma Đắp Chiếu
 
Mót Củi
 
Tắm Mưa Rừng
 
Xem Rắn Bắt Chuột
 
Bắt Ve
 
Ngõ Đá
 
Xưởng Chè Tiên Phước
 
Lội Ruộng
 
Chơi Cá Lia Thia
 
Hoa Dủ Dẻ
 
Chạy Xem Săn Thú Rừng
 
Vây Cọp Đầu Năm
 
Tắm Sông Tứ Hòa
 
Bắt Chuột Nhắt
 
Người Bạn Rắn Mối
 
Chuồng Gà
 
Con Gà Tự Túc
 
Vạt Đất Tăng Gia
 
Lu Nước
 
Củ Khoai Mụt
 
Lớp Học Đầu Đời
 

Bên Đất Sông Hàn


Bản Vẽ Của Bạn Xưa
 
Dấu Vết Binh Nghiệp
 
Những Lá Thư Trước 1975
 
Một Thuở Chơi Đàn
 
Chơi Tem
 
Gia Súc Thời Đà Nẵng
 
Cái Ca Nhựa
 
Những Chiếc Mũ Những Đoạn Đời
 
Bản Thảo
 
Những Cuốn Vở Học Trò
 

Đất Phố cổ


Hóng Trăng
 

Từ Quê Hương Thứ Hai


Đồ Mới Mang Hồn Cũ
 
Quan Vân Trường
 
Bộ Sơn Mài Mai Lan Cúc Trúc
 
Hú Hồn Vì Tính Thày Lay
 
Tuyết Bụi Đầu Đời
 
Từ Một Họa Phẩm
 
Chiếc Xe Đạp Không bánh
 
Con Rùa Nhựa
 
 
 

 


-