Thi Sĩ Hoài Khanh

 

tên thật Vơ Văn Quế

sinh năm 1934

tại Đức Nghĩa Phan Thiết B́nh Thuận

qua đời lúc 2giờ 00 ngày 23 tháng 3 năm 2016.

tại Biên Ḥa Đồng Nai

thọ 82 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ Thanh Tùng

 

tên thật Nguyễn Thanh Tùng

sinh ngày 19-9-1948

tại Nha Trang Khánh Ḥa

qua đời lúc 5giờ 00 ngày 15-3-2016.

tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

thọ 68 tuổi.

 

 

Giáo sư Lư Chánh Trung

 

tên thật Lư Chánh Trung

qua đời lúc 5giờ 50 ngày 13-3-2016

tại Thủ Đức Sài G̣n

thọ 89 tuổi.

 

 

Nhà văn Trần B́nh Nam

 

tên thật Trần Văn Sơn

sinh ngày 17-7-1933

qua đời ngày 11-3-2016

tại San josé USA

thọ 83 tuổi.

 

 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích

 

tên thật Nguyễn Ngọc Bích

sinh năm 1937 tại Hà Nội

qua đời đột ngột trên đường bay

từ Washington USA đến Manila Phillippines

ngày 02-3-2016

thọ 79 tuổi.

 

 

Nhà văn Nguyễn Đức Lập

 

tên thật Nguyễn Đức Lập

sinh năm 1945

qua đời ngày 29-02-2016

tại Houston Texas

thọ 71 tuổi.

 

 

Điêu khắc gia, họa sĩ Trương Đ́nh Quế

 

tên thật Trương Đ́nh Quế

sinh ngày 21-12-1939 tại Quảng Nam

qua đời lúc 5giờ 00 ngày 21-01-2016

tại Sài G̣n

thọ 77 tuổi.

 

 

Soạn giả Viễn Châu

 

tên thật Huỳnh Trí Bá

sinh năm 1924 tại Trà Vinh Nam Việt

qua đời lúc 13giờ 15 ngày 01-02-2016

tại Sài G̣n

thọ 92 tuổi.

 

 

Họa sĩ Đinh Cường

 

tên thật Đinh Cường

sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một

qua đời lúc 9giờ 40 ngày 07-01-2016

tại Washington DC

thọ 77 tuổi.

 

 

Nhà văn Trang Thế Hy

 

tên thật Vơ Trọng Cảnh

sinh ngày 29-10-1924 tại Bến Tre

qua đời lúc 0giờ 50 ngày 08-12-2015

tại Bến Tre

thọ 91 tuổi.

 

 

Nhà văn Phùng Nguyễn

 

tên thật Nguyễn Đức Phùng

sinh năm 1950 tại Quảng Nam

qua đời ngày 17-11-2015

tại Maryland USA

thọ 65 tuổi.

 

 

Nhà văn Nhật Tuấn

 

sinh năm 1942Bắc Việt

qua đời ngày 06-10-2016

tại Hà Nội.

thọ 73 tuổi.

 

 

Nhà văn Vơ Phiến

 

sinh ngày 20-10-1925

tại Phù Mỹ B́nh Định

qua đời ngày 28-9-2015

tại Santa Ana California USA

thọ 90 tuổi.

 

 

Học giả Thái Văn Kiểm

 

tên thật Thái văn Kiểm

sinh ngày 10-2-1922 tại Huế

qua đời ngày 21-02-2015

thọ 93 tuổi.

 

 

Họa sĩ Lê Bá Đảng

 

sinh ngày 27-6-1921

tại Bích La Đông Triệu Phong Quảng Trị

qua đời ngày 07-3-2015

tại Pháp

thọ 93 tuổi.