Báo Việt Ngữ tại Montréal
Nhiều bạn văn sống tại các thành phố trên thế giới, có dịp ghé thăm Montréal, thường nhận xét: người Việt tại Montréal thật giàu những thi văn sĩ. Dù có chút vui vui, riêng chúng tôi cũng không dám tán đồng. Nhiều người khác lại đưa ra nhận xét: Montréal không có được một tờ báo Việt ngữ ra hồn! Dẫu mang trong người nguồn máu của một địa phương hay cải, chúng tôi cũng chỉ cười cười lặng lẽ. Phản ứng không âm giọng có thể là một bĩu đồng tình; cũng có thể là một bác bỏ tế nhị, người đối diện sẽ đọc được qua những chuyển động trên môi cười. Nói như vậy có vẽ mơ hồ và hàm hồ, nhưng mà đúng như thế, chúng tôi vốn lập lờ trước vần đề báo chí của khu vực mình đang sống.

Có lẽ chúng ta chưa có những tờ báo văn học vững vàng như một vài nơi. Nhưng báo "ra hồn" thì dĩ nhiên không thiếu. Một Dân Quyền để lại cho hôm nay những cây bút không lẽ từ những cái vu vơ. Một giai đoạn khởi sắc của Nắng Mới thu hút đông đảo người viết khắp nơi, không lẽ có tài lừa đảo các tác giả. Nhưng nói cho cùng việc thẩm định báo chí Việt ngữ tại Montréal không phải là chuyện chúng tôi phải làm. Ở đây, chúng tôi chỉ hân hoan giới thiệu (mong được rộng rãi một chút) một số tòa soạn đang còn làm việc, hoặc đã ngừng nghỉ. Công việc vô duyên này giúp chúng tôi chuyển đến những người làm báo nặng nhọc lòng ngưỡng mộ.

Xin bắt đầu cùng nhìn lại.

Lê Bảo Hoàng