Sinh Hoạt Ca Nhạc

 

Mặc dù số lượng người Gia Nã Ðại gốc Việt tại Montréal không đông bằng một số thành phố khác như Toronto, Boston, Houston, California...nhưng sinh hoạt ca nhạc của người Việt tại thành phố này khá rộng rãi, phong phú và đa dạng. Chính vì thế, chúng tôi chỉ có khả năng giới thiệu sinh hoạt này dưới hình thức thống kê đơn giản. Mọi sự thiếu sót sẽ được sửa sai, bổ túc theo những đóng góp xác thực của tất cả bạn đọc.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các anh Lê Dinh, Trường Kỳ, đã cho phép, lược giản một số tư liệu trong sách báo của qúi anh.

Phần giới thiệu sinh hoạt này, được xếp theo thứ tự

 

Lê Bảo Hoàng