Văn Chương, Âm Nhạc Việt tại Montréal

Bắt đầu sớm, diễn tiến đều và vững, đó là ưu điểm của người Việt trong giới sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật tại Montréal. Với một đội ngủ cầm bút đông đảo, có căn bản vững chắc, không phân biệt thành danh trước hoặc sau năm 1975, những nhà văn , nhà thơ gốc Việt của Montréal quả nhiên đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc bảo tồn, phát huy nền văn hóa dân tộc đang mỗi ngày một sáng nét trên khắp thế giới. Trong tạp chí Nắng Mới, số mùa xuân năm Tân Mùi, 1991, phát hành vào tháng 2, Lê Ngọc Thạch Bích, đã làm công việc giới thiệu một số những người làm công việc ''tay trái" ấy. Ở đây, chúng tôi xin vịn vào đó, để lặp lại một lần nữa những danh xưng, như thêm một lời cảm ơn.

Trong thành phần sáng tác, đã đến và đã rời rất xa Montréal:

Trong thành phần sáng tác, không còn cư trú tại Montréal:

Trong thành phần sáng tác còn có mặt tại Montréal :

Trong danh sách kể trên có thể còn thiếu sót. Và hy vọng danh sách này ngày một dài hơn. Giá trị của tác phẩm sẽ giúp tác gỉa sống còn trong sự chọn lựa sáng suốt của người đọc.

Dưới đây là những thành tựu sinh hoạt, chúng tôi xin được giới thiệu diễn tiến tuần tự. Vì sự sưu tập tài liệu có giới hạn, nên có thể có những thiếu sót. Phần giới thiệu này sẽ lướt qua từng mục: báo chí tại Montréal, tác phẩm được ra mắt tại Montréal, sinh hoạt ca nhạc cùng một số buổi nói chuyện, thuyết trình....

(mời trở lại phần mục lục, chọn đọc)