Hội Họa Và Nhiếp Ảnh  

        Hội họa và Nhiếp ảnh là hai bộ môn có những sinh hoạt khiêm nhường hơn cả trong cộng đồng người Việt tại Montréal.
        Với Hội họa, ngoài năng khiếu, lòng đam mê, tài chánh cũng là một điều kiện đáng kể để được đến cận kề với mỹ thuật.  Thêm vào đó sự kén chọn giới thưởng ngoạn cũng gánh một phần trong việc làm chậm sự phát triển của hội họa Việt Nam tại Montréal. Riêng chúng tôi, tuy đã có đến thăm một số phòng tranh, nhưng trình độ thưởng thức vẫn dừng ở mức sơ đẳng hoặc thấp hơn. Ðề cập đến hội họa cũng như nhiếp ảnh, chúng tôi chỉ dám giới thiệu đơn giản, lẫn thiếu sót những sinh hoạt của hai bộ môn này, dưới hình thức thông tin.

        Tại Montréal có 2 trường dạy Mỹ thuật. Số sinh viên Việt Nam theo học ngành này không nhiều. Những người đã tốt nghiệp, và đã có cơ hội trình diện họa phẩm của mình với công chúng, cũng như ít nhiều đã được cộng đồng người Việt biết đến, có thể kể :

        Bên cạnh lớp họa sĩ tốt nghiệp tại Montréal, một ít họa sĩ của Sàigòn ngày xưa , đã có thời cư ngụ tại Montréal cũng như có vài dịp triển lãm như Vi Vi Võ Hùng Kiệt, Hà Mộng Hải...
        Thành phố Montréal, với cộng đồng người Việt hiền hoà Việt Nam, cũng đã thu hút được một họa sĩ Việt Nam sống ở quốc gia khác đến thăm và bày tranh. Ở đây, chúng tôi cũng sẽ xin được giới thiệu sơ qua về một vài cuộc triển lãm đó. Ðồng thời chúng tôi cũng sẳn sàng giới thiệu những một số bài viết của các họa sĩ mà chúng tôi được phép. Những bài viết này có thể là quá trình sinh hoạt cá nhân, hoặc những phát biểu về hội họa. Số họa sĩ Việt sống tại các thành phố, quốc gia khác đã đến thăm Montréal và chúng tôi trong những năm qua gồm có:  Ðinh Cường, Khánh Trường, Võ Ðình, Thái Tuấn, Nghiêu Ðề, Bé Ký, Hồ Thành Ðức...Theo thông lệ, chúng tôi xin được phép giới thiệu một vài phòng tranh của các họa sĩ này trước.

        Với nhiếp ảnh, chúng tôi cũng lặp lại tương tự như hội họa. Có hai đặc điểm đáng ghi nhận:

  1. Cộng đồng người Việt trước đây đã có mở một lớp để huấn luyện miễn phí cho những người thích săn ảnh nghệ thuật. Lớp học này được kể rất thành công.
  2. Tạp chí Nắng Mới tại Montréal có thực hiện được một số đặc biệt về nhiều ảnh, qui tụ những bài viết của những nhiếp ảnh gia lừng lẫy nhất Việt Nam.  Chúng tôi cũng xin được giới thiệu một vài phòng triển lãm nhiếp ảnh đã mở cửa tại Montréal.