Luân Hoán
Thi Phẩm đã xuất bản
Thập niên 80

Hơi Thở Việt Nam
(Sông Thu Hoa Kỳ)

vẵn còn ta gã giang hồ khát rượu
ghé quán hồn em cạn chục chai chơi
rượu cháy cổ, chưa say nên vẫn thấy
sân khấu đời đang thay lũ ma trơi
 
Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu
(Sông Thu Hoa Kỳ)

ta vẫn còn đây mái tóc bềnh bồng
dù sương gió ươm đôi dòng bụi trắng
đời chìm nổi những ba cay bẩy đắng
lòng vẫn xanh như cỏ dại thong dong
trái tim ta vẫn rộng rãi thư phòng
có em ngủ muôn đời trên vần điệu
ta mai mốt dù tài danh mệnh yểu
đã nhờ em tồn tại với thời gian
 
Ngơ Ngác Cõi Người
(Nhân Văn Hoa Kỳ)

đời lưu lạc mỗi ngày gìa một tuổi
dài vô cùng nhưng không đủ xót xa ...
ta thẹn làm người tự do viễn xứ
nhìn lại đời mình trùng điệp số không