Bài Ðón Mừng
Lyna

Montréal thơm lá thơm hoa
giữa xuân vàng đón Lyna vào đời
nghiêng vai mây đứng giữa trời 
thòng tay ve vuốt mắt môi ngập ngừng
ngón tay dài rũ ngón chân
ngu ngơ khởi động nhịp mừng đời hoa
hai mươi giờ, bốn mươi ba
mười lăm tháng sáu trăng ra ngắm trời
hai ngàn lẻ một tiếng cười
chạy quanh nôi thắp sáng ngời điệu ca
cụm thơ sè sẹ nở hoa
dạy Lyna những vị tha yêu đời
thực vật, cầm thú, con người
trong cùng thế giới tuyệt vời từ nay
giữa đôi mắt giữa đôi tay
Lyna mở trái tim đầy yêu thương
mừng Lyna đã lên đường
mặt trời Tân Tỵ bốn phương đón chào
ông bà ngoại cõng ngôi sao
đi trong vần điệu ca dao rao mừng
cảm ơn Dũng-Bích-Sông-Rừng
cảm ơn thế giới sáng cùng tin vui
Lyna vừa mỉm môi cười...

Luân Hoán