Các Thi Phẩm
Đã Xuất Bản

 


Khói Cuối Nguồn Hương
(2016)
 
Ngao Du Cùng Vũ Khí
(2016)
 
Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tình
(2013)
 
Thanh Thi
(2011)
 
Em Từ Lục Bát Bước Ra
(2008)
 
Ổ Tình Lận Lưng
(2007)
 
Sông Núi Cùng Người Thơm Ngát Thơ
(2003)
 
Cỏ Hoa Gối Đầu
(thập niên 90)
 
Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xanh
(thập niên 90)
 
Mời Em Lên Ngựa
(thập niên 90)
 
Cảm Ơn Đất Đá Trổ Thơ
(thập niên 90)
 
Đưa Nhau Về Đến Đâu
(thập niên 80)
 
Hơi Thở Việt Nam
(thập niên 80)
 
Ngơ Ngác Cõi Người
(thập niên 80)
 
Rượu Hồng Đã Rót
(thập niên 70, tái bản 2001)
 
Lục Bát Ca
(thập niên 70)
 
Ca Dao Tình Yêu
(thập niên 70)
 
Thơ Tình
(thập niên 70)
 
Nén Hương Cho Bàn Chân Trái
(thập niên 70)
 
Hòa Bình Ơi Hãy Đến
(thập niên 70)
 
Viên Đạn Cho Người Yêu Dấu
(thập niên 60)
 
Chết Trong Lòng Người
(thập niên 60)
 
Trôi Sông
(thập niên 60, tái bản 2001)
 
Về Trời
(thập niên 60)