csct.jpg (11600 bytes)
  

Tâm Khúc

những bài thơ, tác giả trong mục này được sắp theo thứ tự ngẫu nhiên
 
red_pnt.gif (53 bytes) Phương Xa
Vũ Hoàng Chương
red_pnt.gif (53 bytes) Ðừng Cong
Hồ Ngọc Thanh
red_pnt.gif (53 bytes) Phụng Hiến
Bùi Giáng
red_pnt.gif (53 bytes) Hành Trình
Hoàng Trúc Ly
red_pnt.gif (53 bytes) Tiệc Khô
Viên Linh
red_pnt.gif (53 bytes) Ta Về
Tô Thùy Yên
red_pnt.gif (53 bytes) Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Ðền
Mai Thảo
red_pnt.gif (53 bytes) Bài Ca Man Rợ
Ðinh Hùng
red_pnt.gif (53 bytes) Nguyện Cầu
Vũ Hoàng Chương
red_pnt.gif (53 bytes) Ta Úp Mặt
Quách Thoại
red_pnt.gif (53 bytes) Thanh Xuân/ Vết Cắt Xuân/ Bài Tháng 6/ Ðêm 1963
Nhã Ca
red_pnt.gif (53 bytes) Phục Sinh
Thanh Tâm Tuyền
red_pnt.gif (53 bytes) Tiếng Ðàn
Mặc Tưởng
red_pnt.gif (53 bytes) Bạch Dương Cao Sĩ
Ðỗ Quý Toàn
red_pnt.gif (53 bytes) A Tỳ
Nguyên Sa
red_pnt.gif (53 bytes) Ngã Trên Núi Việt Hồng ở Yên Báy Khi Ði Vác Nứa
Thanh Tâm Tuyền
red_pnt.gif (53 bytes) Trà Say
Trần Huiền Ân
red_pnt.gif (53 bytes) Hành Phương Nam
Nguyễn Bính
red_pnt.gif (53 bytes) Ngược Gió
Tuệ Mai
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Cũ Của Nàng
Trần Dạ Từ
red_pnt.gif (53 bytes) Ngày Sau
Chế Vũ
red_pnt.gif (53 bytes) Tôi Quét
Quách Thoại
red_pnt.gif (53 bytes) Sinh Nhật 1988
Nhã Ca
red_pnt.gif (53 bytes) Chia Tay
Thanh Tâm Tuyền
red_pnt.gif (53 bytes) Trăng Xuân Thu
Trần Tuấn Kiệt
red_pnt.gif (53 bytes) Một Bài Tân Ước
Trần Ðức Uyển
red_pnt.gif (53 bytes) Nhớ
Trần Lữ Vũ
red_pnt.gif (53 bytes) Miền Cư Ngụ
Thành Tôn
red_pnt.gif (53 bytes) Con Ðường Và Nhân Vật
Luân Hoán
red_pnt.gif (53 bytes) Chiều Một Mình
Triều Hoa Ðại
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Nào Cho Nỗi Tháng Ngày
Duy Năng
red_pnt.gif (53 bytes) Ở Lại
Nguyễn Sao Mai
red_pnt.gif (53 bytes) Vô Ðề
Phạm Nhã Dự
red_pnt.gif (53 bytes) Nhân Gian Ðời Kiếp Khác
Du Tử Lê
red_pnt.gif (53 bytes) Cực Ðộ
Trân Sa
red_pnt.gif (53 bytes) Tình Buồn NTY
Ngô Tịnh Yên
red_pnt.gif (53 bytes) Lục Bát NHP
Ngọc Hoài Phương
red_pnt.gif (53 bytes) Lục Bát NHN
Nguyễn Hữu Nhật
red_pnt.gif (53 bytes) Bên Kia
Lê Bi
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ LHK
Lê Hữu Khoá
red_pnt.gif (53 bytes) Tự Ðoạn
Hoàng Xuân Sơn
red_pnt.gif (53 bytes) Giữa Trời Và Ðất
Lưu Nguyễn
red_pnt.gif (53 bytes) Bữa Say Ghé Chùa Ông Hội An
Hoàng Lộc
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Làm Ở Chùa Ông
Hà Nguyên Dũng
red_pnt.gif (53 bytes) Nhớ Cúc Hoa
Phạm Cao Hoàng
red_pnt.gif (53 bytes) Tĩnh Tâm
Sương Mai
red_pnt.gif (53 bytes) Nhà Xưa
Song Vinh
red_pnt.gif (53 bytes) Qua Sông
Trần Thảo Lư
red_pnt.gif (53 bytes) Ru Ta Một Khúc Buồn Này
Phạm Ngọc
red_pnt.gif (53 bytes) Bao Giờ
Như Chi
red_pnt.gif (53 bytes) Nợ
Hồ Minh Dũng
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ
Giang
red_pnt.gif (53 bytes) Mộng Du
Nguyễn Mạnh Trinh
red_pnt.gif (53 bytes) Ta Về
Nguyễn Hữu Chung
red_pnt.gif (53 bytes) Núi
Diên Nghị
red_pnt.gif (53 bytes) Nguyệt Ðộng
Nguyễn Ðức BạtNgàn
red_pnt.gif (53 bytes) Tâm Ở Lại
Thái Tú Hạp
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Cao Tần
Cao Tần
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Xuân Ðất Khách
Thanh Nam
red_pnt.gif (53 bytes) Trăng Ðất Khách
Trần Mộng Tú
red_pnt.gif (53 bytes) Bắt Chước Viết Hành Ca Lưu Vong
Luân Hoán
red_pnt.gif (53 bytes) Tết Ở Phương Người
Phan Ni Tấn (N.D)
red_pnt.gif (53 bytes) Garage Sale Ca Thương
Nghiêu Ðề
red_pnt.gif (53 bytes) Ðã rồi
Nguyễn Ðông Ngạc
red_pnt.gif (53 bytes) Vai Tuồng
Nguyễn Nho Nhượng
red_pnt.gif (53 bytes) Mùa xuân 21
Nguyễn Nho Sa Mạc
red_pnt.gif (53 bytes) Cuối năm 1963
Nguyễn Nho Sa Mạc
red_pnt.gif (53 bytes) Sinh nhật
Nguyễn Nho Sa Mạc
red_pnt.gif (53 bytes) Dạ Khách
Phan Trước Viên
red_pnt.gif (53 bytes) Xuân về thương nhớ với ai đây
Tạ Ký
red_pnt.gif (53 bytes) Dâng
Tạ Ký
red_pnt.gif (53 bytes) Khói tụng
Vũ Kiện
red_pnt.gif (53 bytes) Làm sao
Vũ Kiện
red_pnt.gif (53 bytes) Chữ Viết
Nguyễn Sao Mai
red_pnt.gif (53 bytes) Ly Tâm
Ngô Nguyên Dũng
red_pnt.gif (53 bytes) Giọt Nắng
Thái Tú Hạp
red_pnt.gif (53 bytes) Thiền Sư
Nguyễn Mậu Lâm
red_pnt.gif (53 bytes) Ta Làm Gì Cho Hết Nửa Ðời Sau ?
Cao Tần
red_pnt.gif (53 bytes) Một Tiếng Chim Vang Cõi Hữu Tình
Huỳnh Liễu Ngạn
red_pnt.gif (53 bytes) Mượn
Hồ Minh Dũng
red_pnt.gif (53 bytes) Ðêm Nghi Tàm Ðọc Ðỗ Phủ Cho Vợ Nghe
Phùng Quán
red_pnt.gif (53 bytes) Có Khi
Võ Phiến
red_pnt.gif (53 bytes) Hàng Ngày Tôi Tới
Nguyễn Chí Thiện
red_pnt.gif (53 bytes) Muốn Theo Mây
Bắc Phong
red_pnt.gif (53 bytes) Nằm Bệnh
Thi Vũ
red_pnt.gif (53 bytes) Tĩnh Tọa
Hoàng Liên
red_pnt.gif (53 bytes) Trùng Trùng
Hồng Khắc Kim Mai
red_pnt.gif (53 bytes) Bài Thơ Ba Ðoạn
Dung Nham
red_pnt.gif (53 bytes) 10 tháng 01 năm 2001
Luân Hoán
red_pnt.gif (53 bytes) Trông Theo / Nước Mắt / Sẽ Là Gì Trong Một Kiếp Xa Xôi
Hoài Khanh
red_pnt.gif (53 bytes) Nguyên Xuân / TrÒn
Cổ Ngư
red_pnt.gif (53 bytes) Thưa Thầy, Còn Nhớ Con Không?
Trần Hoan Trinh
red_pnt.gif (53 bytes) Ðêm Tụ Tập Uống Rượu, Buồn Thân Thế
T. T. Mây Trên Ngàn
red_pnt.gif (53 bytes) Chiều Cuối Năm
Ðạm Thạch
red_pnt.gif (53 bytes) Cho Tôi Ðược Làm Người Nguyên Thủy
Hoàng Chiều Nhân
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ ThyAn
ThyAn
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Phan Bá Thụy Dương
Phan Bá Thụy Dương
red_pnt.gif (53 bytes) Dạm Mặt Ai
Thành Tôn
red_pnt.gif (53 bytes) Cuối Tháng Tìm
Song Vinh
red_pnt.gif (53 bytes) ...
...
 

Những Bài Chiêu Niệm

 
red_pnt.gif (53 bytes) Lửa Từ Bi
Vũ Hoàng Chương
red_pnt.gif (53 bytes) Bên Mộ Cụ Nguyễn Du
Vương Trọng
red_pnt.gif (53 bytes) Nghìn Năm Sa Mạc
Thành Tôn
red_pnt.gif (53 bytes) Bùi Giáng Bốn Mùa
Phạm Thiên Thư
red_pnt.gif (53 bytes) Mai Thảo
Nguyên Sa
red_pnt.gif (53 bytes) Bài Mừng Nguyễn Ðông Ngạc...
Luân Hoán
red_pnt.gif (53 bytes) Tháng Tư, Tiễn Biệt Nguyên Sa
Nguyễn Mạnh Trinh
red_pnt.gif (53 bytes) Tiễn Bạn
Trần Mộng Tú
red_pnt.gif (53 bytes) Cũng Vẫn Là Nghiêu Ðề
Hoàng Xuân Sơn
red_pnt.gif (53 bytes) Ðọc Vần Thơ Cũ Ðể Tưởng Nhớ Tạ Ký
Cung Diễm
red_pnt.gif (53 bytes) Tiễn Ðưa Nguyễn Tất Nhiên
Vi Khuê
red_pnt.gif (53 bytes) Nhớ Phan Trước Viên
Chu Vương Miện
red_pnt.gif (53 bytes) Về Quách Thoại
Thanh Tâm Tuyền
red_pnt.gif (53 bytes) Mượn Ðất Khách Niệm Thanh Nam
Ngu Yên
red_pnt.gif (53 bytes) Ông (Quang Dũng), Nàng Và Tôi
Võ Ý
red_pnt.gif (53 bytes) Khóc Dương Hùng Cường
Tô Giang
red_pnt.gif (53 bytes) Bài Ngọc Dũng cuối, tháng 6
Du Tử Lê
red_pnt.gif (53 bytes) Thắp Hương Trước Mộ Nguyên Hồng
Phạm Ngà
red_pnt.gif (53 bytes) ...
...
 

Rượu , Bạn Và Bụi Ðời

 
red_pnt.gif (53 bytes) Chút Tình
Phương Triều
red_pnt.gif (53 bytes) Hồ Trường
Nguyễn Bá Trác
red_pnt.gif (53 bytes) Gởi Trương Tửu
Nguyễn Vỹ
red_pnt.gif (53 bytes) Nhắn Về Thiên Cổ
Vũ Hoàng Chương
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Say Trên Máy Bay
Mai Thảo
red_pnt.gif (53 bytes) Uống Rượu Với Tản Ðà
Trần Huyền Trân
red_pnt.gif (53 bytes) Ðối Ẩm
Cao Thoại Châu
red_pnt.gif (53 bytes) Hồn Ðáy Cốc
Lê Giang Trần
red_pnt.gif (53 bytes) Bạn Và Rượu
Luân Hoán
red_pnt.gif (53 bytes) Ðêm Mưa Thiếu Rượu Nhớ Lý Hạ
Vũ Hữu Ðịnh
red_pnt.gif (53 bytes) Viễn Khách Hành
Phan Ni Tấn (N.D)
red_pnt.gif (53 bytes) Cõi Miền Gió Hú
Phạm Nhuận
red_pnt.gif (53 bytes) Lình Bình Ðiều Chi
Khánh Trường
red_pnt.gif (53 bytes) Rượu Và Em
Lê Vĩnh Thọ
red_pnt.gif (53 bytes) Rượu, Ðời Ta
Thành Tôn
red_pnt.gif (53 bytes) Uống Ði, Người Lỡ Vận
Trần Lộc
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Say
Nguyễn Tất Nhiên
red_pnt.gif (53 bytes) Tuý Ca
Phạm Quang Ngọc
red_pnt.gif (53 bytes) Bỏ Làm Thơ Ði Uống Rượu
Hoàng Lộc
red_pnt.gif (53 bytes) Còn Ðâu Chén Phong Trần
Nguyễn Ðông Giang
red_pnt.gif (53 bytes) Thư Cho Bạn Ở Tù
Nguyên Sa
red_pnt.gif (53 bytes) Bi Ca Mùa Xuân Của Chàng Hàn Sĩ Thất Thời
Trần Vạn Giả
red_pnt.gif (53 bytes) Vớt Lên Từ Ðáy Cốc
Nguyễn Trọng Tín
red_pnt.gif (53 bytes) Dạ Tuý Và Em
Dư Mỹ
red_pnt.gif (53 bytes) Rượu Khóc
Hoàng Xuân Sơn
red_pnt.gif (53 bytes) Chùm Thơ Say
Chân Phương
red_pnt.gif (53 bytes) Nhậu Bên Bãi Củi
Chu Vương Miện
red_pnt.gif (53 bytes) Ðêm Rượu Ức Trai
Trần Mạnh Hảo
red_pnt.gif (53 bytes) Xé Con Khô Mực Lòng Như Xé
Thái Luân (Nguyễn Phúc Sông Hương)
red_pnt.gif (53 bytes) Bài tống tiễn
Dynh Hoàng Sa
red_pnt.gif (53 bytes) Quà Xuân
Nguyễn Ðông Ngạc
red_pnt.gif (53 bytes) Ngồi nhậu bên đường
Tạ Ký
red_pnt.gif (53 bytes) Vong Quốc Hành
Ðịnh Nguyên
red_pnt.gif (53 bytes) Thôi Rượu Tiễn Người
Bắc Phong
red_pnt.gif (53 bytes) Ly Rượu Gửi Bằng Hữu
Khoa Hữu
red_pnt.gif (53 bytes) Trả Lời Một Nhà Thơ
Nam Chi
red_pnt.gif (53 bytes) Thăm Bạn Cũ
Chu Vương Miện
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Gởi Người Bạn Thơ
T. T. Mây Trên Ngàn
red_pnt.gif (53 bytes) Bằng Hữu Qua Nét Thơ
Hoàng Xuân Sơn
red_pnt.gif (53 bytes) Bằng Hữu Qua Nét Thơ
Nguyễn Mạnh Trinh
red_pnt.gif (53 bytes) Bằng Hữu Qua Nét Thơ
Phan Ni Tấn ND
red_pnt.gif (53 bytes) Bằng Hữu Qua Nét Thơ
Song Vinh
red_pnt.gif (53 bytes) Thơ Tặng Một Người
Nguyễn Đông Giang
red_pnt.gif (53 bytes) ...
...
 

Lẵng Hoa Yêu Thương

 
red_pnt.gif (53 bytes) Cánh Cửa
Nam Trân
red_pnt.gif (53 bytes) Cứ Ngỡ
Nguyễn Văn Tâm
red_pnt.gif (53 bytes) Ngoại Của Riêng Con
Nguyễn Hữu Thụy
red_pnt.gif (53 bytes) Mất Mẹ
Xuân Tâm
red_pnt.gif (53 bytes) Nắng Mới
Lưu Trọng Lư
red_pnt.gif (53 bytes) Dáng Mẹ
Ðỗ Thuấn
red_pnt.gif (53 bytes) Trông Ra Bờ Ruộng
Hữu Thỉnh
red_pnt.gif (53 bytes) Nhớ Mẹ
Thái Tú Hạp
red_pnt.gif (53 bytes)