tiễn Bích Quân

 

 

người hiện thân Vương Chiêu Quân

Hán Nguyên Đế triệu vào cung thuở nào

thả ḿnh qua xứ Hung nô

bỏ tiếng đàn mọc thành sao giữa ngàn

ngậm ngùi chào Nhạn Môn Quan

mấy ngàn năm nỗi buồn loang cơi đời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tôi như sao lạc giữa trời

bỗng dưng may gặp được người thanh xuân

Bích Quân chính là Chiêu Quân

cũng nhan sắc ấy cũng vần thơ xưa

cũng hương thoang thoảng gió đưa

cũng hồn lan nở nắng mưa theo đời

 

gặp người hoảng hốt mím môi

nghe trong thân thể máu nhồi cơ tim

lâu nay thắc thỏm kiếm t́m

ngộ rồi chợt sợ người tiền kiếp xưa

ngó quanh cầu cứu nắng mưa

trụ không giúp, chịu thua không đành

 

bao nhiêu mộng ước để dành

bao nhiêu t́nh cảm ngọn ngành lâu nay

dâng người với cả hai tay

lễ quà gom cả gió mây ḷng thành

người nghiêng má, mắt long lanh

dưới chân nhan sắc thơ đành nín hơi

 

Chiêu Quân xưa ngủ bên trời

Hô Hoa Hạo Đặc sáng ngời Nội Mông

Bích Quân chừ ngủ trong ḷng

bao nhiêu thi sĩ bềnh bồng như tôi

yêu người trong giấc mơ thôi

nhớ nhung xin liệm hồn người vào thơ

 

người chưa quá văn bây giờ

năm mười năm nữa tôi chờ nổi chăng ?

chi bằng... thú thật chi bằng

tiễn đưa người trước ngọn đèn lâm chung

Chiêu Quân ơi hỡi Bích Quân

loạn ngôn ? không phải, v́ chung một người

 

cúi đầu tôi vái lạy tôi

làm ơn làm phước tỉnh người giùm cho

yêu là phải biết giả đ̣

yêu là phải nhớ chỉ cho hơn là

x̣e tay thấy nở nụ hoa

cảm ơn hồn phách thi ca nhiệm mầu

 

cho dù tôi lạc nơi đâu

hồn muôn năm vẫn vọng chầu mỹ nhân

 

Luân Hoán

(Montréal, 08 giờ 00, thứ tư, 26-01-2011, có nắng, có tuyết -13C)