Mẹ Về Trên Ngọn Khói Hương

 

 

mang ḍng họ Ông Ích

làng Phong Lệ Quảng Nam

về làm dâu Liêm Lạc

đời gắn liền xóm làng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

không thời xuân sắc

mẹ biết làm nông

từ ngày con biết nói

mẹ thảnh thơi thong dong

 

trong ngoài mẹ cai quản

ruộng vườn xanh bốn mùa

sống vui đời thanh đạm

tám mươi bảy năm nắng mưa

 

mẹ nhất xem truyện

dưới thể loại văn vần

đạo của cuộc sống

sáng chữ nghĩa b́nh dân

 

bốn năm bên ḷng mẹ

con sống như ông hoàng

ăn ngon mặc đẹp

mẹ cưng như cục vàng

 

mỗi lần con đau ốm

mẹ cạo gió, xoa dầu

nấu nước xông, sắc thuốc

niệm Tiên Phật nguyện cầu

 

nhiều lần con theo mẹ

coi gặt rồi thăm đồng

thương từng con châu chấu

bắt thả ra bờ sông

 

lắm khi con tinh nghịch

đi giang nắng cả ngày

bắn chim ngồi câu

ngơ tre chờ gió bay

 

ḷng mẹ không cần viết

vu vài trăm câu

chỉ năm chữ duy nhất:

thật cùng thâm sâu

 

không sinh, chỉ dưỡng

vẫn đích thực mẫu từ

con được quyền gọi mẹ

hẳn kiếp trước biết tu

 

con một đời hối lỗi

tương lai ra đi

mẹ buồn thương khất núi

c̣n nói thêm được

 

mỗi năm con cúng giỗ

cung kính mẹ linh thiêng

về trong ngọn hương khói

con dâng lên mẹ hiền

 

Luân Hoán

ngày giỗ mẹ năm Tân Măo, 2011