tiễn Khắc Minh

 

 

bạn thch vng hoa hay liễn trắng

cho ti hay để sắm sẵn sng

được tin bạn đang suyễn nặng

trong lng ti chợt thấy bất an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đng năm nay Việt Nam lạnh lắm

Ni Ấn Sng Tr ảnh hưởng khng

c giống thời ti qua Xun Phổ

khi vượt Rừng Lăng, gi mnh mng

 

c giống ngy mng năm Kỷ Dậu

bạn m ti giữa ng tre xanh

một ci nạng tuột ra khỏi nch

ti mm mi bạn khc... sao đnh

 

ci lạnh ấy khng từ kh hậu

lạnh năm nay hẳn đ khc xưa

nghe ngi nh khu vườn đ lạ

mừng lẫn buồn một thong đong đưa

 

mẹ bạn mất ti khng c mặt

ti d g cũng như con nui

một nn hương đ khng thắp đưọc

mẹ trăm năm chắc cũng ngậm ngi

 

giờ đến bạn, ng anh kết nghĩa

một bạn thơ từng in thơ chung

chưa thoi thp nhưng đ kh thở

chuyện ở, đi kh biết v cng

 

đu dễ ko vi mươi năm nữa

bạn hay ti chưa biết l ai

mau chn đến chốn về khng muốn

ai chắc g ai sẽ đưa ai

 

chuyện về nước thăm chơi cũng kh

ti cn kinh Mỏ Cy, An M

ti cn sợ Nghĩa Hnh, Đức Phổ...

chim trng tn nhiều bận phải ngờ

 

khng về được gởi lời thăm vậy

qua điện thư cỡi gi lướt my

tnh đằng vn nhiều khi rơi rớt

cht lng ti thương nhớ vơi đầy

 

để ăn chắc, ti gom kỷ niệm

ph hơi vo cho đủ hiển linh

kết thật đẹp một vng đưa tiễn

chuyển email về cng Khắc Minh

 

vng thương tưởng chẳng l hoa, liễn

mươi cu thơ khing một tấm lng

tấm lng ấy sẽ khing hồn bạn

về một ci khng vị tr trần gian

 

bạn đừng tmđy nước mắt

bạn đừng sờ cu chữ c tay ?

chẳng g cả, ngoi ti thuở nọ

ngồi sau xe bạn chạy như bay

 

đảo một lượt rồi vo Tm H

chạy một vng gh xuống Ba La

những nhan sắc một thời quyến

đ gip ti c vẻ lu gi

 

bạn phản đối nhiều khi quyết liệt

cũng đồng tnh nhiều lc tận tm

ti từng nhỏ mu cho Quảng Ngi

nay đ xa, cn bạn mun năm

 

bạn sẽ mất, ti như ph sản

một chỗ về c cội thn thương

Nghĩa Hnh, Ng Năm...v duyn cả

ti thm một lần chua xt bị thương

 

Khắc Minh ơi gắng ln nghe bạn

gắng chờ ti t bữa xem sao

nn hương đốt hm nay thiếu lửa

trời như chưa thiếu vị sao no

 

Lun Hon

(2011)