Bài Mừng Nguyễn Đông Ngạc
Thuận Buồm Xuôi Gió

 

thảnh thơi đánh một giấc tṛn

mặc thân nhăo nát mặc hồn loăng ra

dễ làm được

                       con ma

thu lễ vật

                       người ta cúng ḿnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sợi hương,

sợi khói,

sợi t́nh

cũng bay nghĩa miếu đ́nh cho vui

 

đi trơn tru một kiếp người

không gây ân oán,

không thù hận ai

kể như đáng mặt

                           nhân tài

ḷng trong như gió thoảng ngoài thiên thu

mai sau,

rủi,

lại làm người

 

vẫn xin tiếp tục nói cười hồn nhiên

sống thanh nhàn,

chết b́nh yên

bạn tôi,

           coi bộ thành tiên không chừng !

 

Luân Hoán

(trích Cỏ Hoa Gối Đầu)