Cung Tiễn Một Nhà Thơ

 

 

anh vinh hiểncùng thơ

những thơ, thơ, sống nhởn nhơ, la

 

tôi yêu tất cả dáng hoa

từ thơ anh bước thướt tha ra ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngon những thảm lưng dài

ngấm hồn, ngấm mộng, ngấm tài hoa anh

 

chân trời nép sát góc tranh

một rừng ngôn ngữ long lanh máu đời

 

tôi nằm sờ vạt xương tôi

khi nghe anh nhập viện chơi mấy ngày

 

quyết không buồn, cớ sao, nay

ḷng tan hoang lạnh, mặt mày xuội

 

t́m Văn đọc lại bài thơ

anh đưa Mai Thảo vượt bờ tử sinh

 

không làm sao khỏi rùng ḿnh

anh linh hiển đă thấy ḿnh bỏ đi

 

nhún ḷng vào cụm thánh thi

thẹn tay bắt chước... thôi th́, xin anh

 

vốn anh cho, nợ để dành

 

Luân Hoán

(trích Nguyên Sa, Tác giả Tác phẩm 2)