Nhận Tin

Nguyễn Thanh Ngân ngủ quên dậy

 

 

bạn hiền đă chết thật chưa

hay tiếp tục ngủ trưa vài giờ

nghe tin, tôi chẳng sững sờ

chỉ hơi hụt hẫng bất ngờ chút thôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ai rồi cũng bỏ cuộc chơi

bạn đi như vậy thảnh thơi cùng

ngày mai, ngày mốt, không chừng

tôi mon men đến bám lưng bạn hiền

 

sống thở hít tự nhiên

chết hít thở cơi tiên cơi trời

sao bạn cũng đi rồi

tôi loay hoay chọn đôi lời tiễn đưa

 

nhớ thời Thủ Đức năm xưa

nhớ thời làm chủ thầu thừa ba lơn

Vĩnh Kha, tôi, bạn chập chờn

trôi trong ḍng thác sinh tồn dửng dưng

 

ba thằng chừ c̣n một chân

đứng ngoài tổ quốc bần thần mấy giây

mừng bạn chết biết chọn ngày...

 

Luân Hoán

 

(Montréal, 11 giờ 28, thứ , 19-5-2010, sau năm phút

nhận tin Nguyễn Thanh Ngân qua đời tại VN, từ Đặng Tiến, Paris)