tiễn Nguyễn Trọng Khôi

 

 

tôi với anh không quen thân lắm

chỉ đụng độ nhau một vài lần

đụng độđây không đánh đấm

hay thượng đài giao hữu so găng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vẫn nhớ hôm bạn văn phó hội

ra mắt thơ bạn Phan Xuân Sinh

Song Thao cơng tôi bay vùn vụt

trời Boston của cả phe ḿnh

 

chúng tôi đến, anh đang bộn rộn

cái bắt tay bằng ánh mắt cười

hàng ria rậm tăng thêm bợm trợn

thoạt nh́n anh như Lỗ Trí Thâm

 

nh́n tổng quát bự con, khá dữ

đàn ông như thế mới ngầu

tôi loắt choắt, xưa thường chọn bạn

cở như anh để cái đầu

 

nay vẫn giữ manh tâm cố hữu

nên gặp anh thú thật rất vui

nhấtbiết trong vai lưng rộng

nhốt nhạc, thơ, họa... đủ món chơi

 

rất may mắn tôi không đồng bóng

hay pédé, lại-cái đâu

ai không thích làm anh Từ Hải

phần hơn Kim Trọng đa sầu

 

buổi gặp mặt dài mươi gói thuốc

chục két bia đă vội tan hàng

t́nh văn nghệ duyên kỳ lạ

chưa đă thân thiết ngang

 

mấy hôm trước lỡ tay xóa mất

những linh tinh lưu trong máy c̣m

qua điện thoại, anh bày hóa giải

tôi u đành chịu đầu hàng

 

vui câu chuyện bạn sách báo

ḷng chong đèn thêm được ánh trăng

dẫu giao hay giao hảo

chân thật làm giàu t́nh thân quen

 

mới mấy bữa bỗng nghe tin dữ

anh bỏ ngang họa, nhạc ra đi

tôi chưa kịp xin anh b́a sách

chưa chụp chung ảnh để pḥng khi

 

thiên hạ quen đông biết rộng

toàn anh hào kiện tướng giai nhân

đời nhiều lúc vui nhờ nói dóc

không thơm danh cũng đỡ lần

 

tưởng tiếc anh tôi làm nhỉ

lại mươi câu nổ đại ngông ngông

đâu đă chắc không tác phẩm

đúng văn thơ phải măi lên đồng ?

 

tùy quan niệm, nên tôi tùy tiện

tiễn đưa anh cũng chỉ lông bông

anh linh hiển hẳn không quở trách

thếvui, là nhẹ cả ḷng

 

may mắn quá chuyện anh đột tử

chỉ nằm trong tưởng tượng tôi thôi

Boston vẫn c̣n anh đầy đủ

ngồi vẽ tranh viết nhạc cho đời

 

vui vẻ chứ ông anh bự xác

nhỏ hơn tôi đến sáu tuổi đời

đă xin phép, nhớ đừng lộn xộn

đời không đùa đâu vui ?

 

Luân Hoán

(Montréal, 11 giờ 01, thứ sáu, 28-01-2011)