Nim Hương Nht Ngân

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem lại phần Vái Sống

trong tập thơ Tiếc Thương

thấy không tên bạn

ḷng chợt nghe buồn buồn

 

tôi nghịch gợm viết trước

khá nhiều bài tiễn đưa

bạn , người quen biết

đọc trước chơi, như đùa

 

thật ra rất thận trọng

tránh những bạn sắp về

cụ thể mang mầm bệnh

(gọi tên đă năo nề !)

 

bạn một trong đó

tôi đâu dám nỡ đùa

thầm cầu bạn tiếp tục

gắng cùng tôi cuộc đua

 

không ngờ sắp năm mới

bạn đi không tŕnh thưa

nhỏ hơn tôi một tuổi

chắc buồn lắm, khi thua

 

cách đây chừng một tháng

bạn nhập viện, tôi buồn

tự dưng tôi đoán trước

lần này bạn khó suôn

 

bây giờ từ Vái Sống

chuyển qua Vái Tiễn thôi

cũng may bạn đọc

t́nh tôi quí bạn rồi

 

tiếc thương hay thương tiếc

cũng h́nh thức thôi

tôi được nhiều người ghét

những tṛ trời ơi

 

may cũng người hiểu

ḷng buồn vui

Vái Sống khác Vái Tiễn

(trong thơ định ra đời)

 

biết chúc bạn nhĩ

khi bạn về nước Trời

không quen làm dấu Thánh

xin nhắm mắt cúi đầu

 

mới đây xa quá

Nhật Ngân ! Nhật Ngân ơi !

 

Luân Hoán

sáng 29 áp sát tết Nhâm Th́n, 2012