tiễn Quan Dương

 

 

bạn vẽ nghi ngờ

tôi chơi không ṣng phẳng

ăn gian, không kịp giờ

đến phiên đưa tiễn bạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin ngay: bạn yên trí

tôi c̣n thọ rất lâu

nợ đời chưa cho nghỉ

chẳng dễ thăng đâu

 

đêm qua đang ngủ

điện thoại từ địa phủ

Ty Chủ Cơi Luân Hồi

gọi thúc tôi rất dữ

 

ngài bảo tôi mau mau

chuyển giao cho Diện

đi cặp với Ngưu Đầu

thằng làm thơ bạt mạng

 

chẳng phải tôi đâu

tên này c̣n khá trẻ

mới tập sự để râu

- Quan ... ?, - Quan Dương đó !

 

thế giới bốn nơi

diễn Tàu tứ phủ:

Thiên Phủ cơi trời

Địa Phủ cơi đất

Nhân Phủ cơi người

Thủy Phủ cơi nước

 

bạn đangcơi người

vừa đến ngày mản kiếp

thôi chịu khó, đừng lười

sửa soạn ngay cho kịp

 

bạn thể đem theo

giấy vàng đồ

với chút ít rong bèo

bạn đă từng sinh sản:

 

Đợi... Bắt Sống Chiên Bao

hay Ruột Đau Chín Khúc,

với cả những Ngậm Ngùi

cùng mang theo một lúc

 

nhanh chân chớ rề

đừng sợ bọn Ngạ Quỷ

khi qua cầu Nại

phải giữ thân thật kỷ

 

dưới sông thuồng luồng

sấu thú dữ

đầu cầu chó Ngao

đều thuộc diện đảng

 

bạn kẻ làm thơ

làm t́nh giỏi lắm

chớ làm ác

nên khỏi lo sợ lắm

 

ngài La Hán Quế Lâm

(Địa Tạng Vương Bồ Tát)

chắc chắn sẽ từ tâm

sớm cho bạn thoát xác

 

Cháo không nên ăn

hăy ngậm vào trong miệng

t́m cách nhả, không quên

hết mấy em hồng diện

 

tiễn đưa bạn hôm nay

Nghi Khai Kinh tôi đọc

đại khái như thế này

xin mời bạn thụ hưởng:

 

phiêu phiêu tế độ thuyền

từ tôn quá hải biên

tiếp dẫn hương hồn khổ

đồng đăng cực lạc thiên

 

nhớ đừng trách tôi

à quên, tặng thêm bạn

vài ba số Play Boy

giải stress cũng mỹ mản

 

Luân Hoán

(Montréal, 11 giờ 07, thứ năm, 27-01-2011