Tiễn Trần Huiền n

 

 

khng lọt sổ bạn hiền

nhưng c nhiều nghi ngại

sợ bạn khng ủy quyền

viết trước lời hương khi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anh Khắc Ứng qua thăm

mang theo lời bạn nhắn

ti hai đm trầm ngm

vẫn cn nhiều lo lắng

 

viết vi chục cu thơ

tiễn bạn về chn suối

khi bạn cn tỉnh

viết in sch ti bụi

 

nhưng khng viết hm nay

ngy mai chết, hết khc

ai thay ti chia buồn

bằng bi thơ con cc

 

bạn sẽ phải mất đi

vi dng hương chn thật

d chẳng c ch g

khi đ về với đất

 

nghĩ tới rồi nghĩ lui

cuối cng gom lấy được

một cht t ngậm ngi

đốt nhang cho bạn trước

 

hỡi người bạn Tuy Ha

giận thi nh

ti đang gh qua nh

ngồi ngắm mưa cng bạn

 

vi tay đụng Tuổi Xanh

chạm lun con Thuyền Giấy

sn nước chiều loanh quanh

tri lnh bnh bong bng

 

c tiếng trẻ a

học thuộc lng tnh bạn

đ ướp sch gio khoa

những nồng nn trong sng

 

ti ngồi co chn ln

chẳng phải sợ bị ướt

mưa dng, sấm vang rền

thật v duyn, bật khc

 

Huệ Trần Huiền n

tn ai nghe quen qu

ngẫm nghĩ nhớ ra dần

bi thuộc-lng lớp nhất

 

kỷ niệm vốn khng nhiều

mươi tờ thư giấy mỏng

chữ tha thướt như diều

thả bay trn đồng rộng

 

nếu bạn chợt bất ngờ

nghỉ chơi, ti xin php

xếp Thuyền Giấy thay thơ

gởi về bạn đắp mặt

 

đa cht xu vậy thi

sao lng ti rng động

chết sống của con người

hnh như khng thể giỡn

 

Lun Hon