Quan Tài Cho Trần Mỹ Lộc

 

           (tử trận ngày 10-11-1967 tại Xuân Phổ Quảng Ngải)

 

         

 

          Bây giờ chỉ c̣n Tùng, Pháp tao

          trong buổi chiều mênh mông Quảng Ngăi

          bây giờ chỉ c̣n nước mắt tao

          trong con đường bao la kỷ niệm

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

   Tùng vẫn ngồi cùng khói thuốc cuối pḥng

          Pháp vẫn ngồi vuốt lông chân dưới sàn nhà

          c̣n tao, tao đang làm đây ?

          đang làm đây, đố Lộc

 

          buổi chiều như hôm qua

          buổi chiều như hôm kia

          buổi chiều như những ngày mày đă sống

          chừ tao đang làm đây ?

          ôi tao đang làm đây, hỡi Lộc !

 

          mày chết thật vội vàng

          mày chết như con chim

          mười năm trước đây ḿnh đă bắn

 

          thôi hăy lặng yên

          khốn nạn, tao c̣n phải làm

          tao sẽ phải làm

          diện tích một bài thơ

          xin đủ một thân người nằm xuống

          xin đủ t́nh yêu thương

          hơn quốc kỳ mày đă đắp

 

          Lộc, Lộc, hỡi Lộc

          mày chẳng c̣n biết, chẳng kịp biết

          mày đă chết nơi nào trên quê hương

          viên đạn trên tay ai đă bắn

 

          mày cũng không c̣n biết

          trên t́nh thương báo chí bạn

          chúng tao mua một ô vuông cầu nguyện

 

          mày chẳng c̣n biết

          đă anh dũng đền nợ nước

          nợ làm một người Việt Nam

 

          Lộc, Lộc, hỡi Lộc

          tao biết một người đang khóc

          không phải tao đâu

          nước mắt tao chỉ ngôn ngữ

          ngôn ngữ tao chỉ quan tài

          cho bạn

          bây giờ mày nằm trong quan tài đó

          tao bắt đầu xóa đi khuôn mặt rực rỡ

          rực rỡ từ t́nh yêu thương

          từ trái tim tao đập

 

          Lộc, Lộc, hỡi Lộc

          tao chẳng c̣n

          Pháp, Tùng người vợ mày vừa cưới

          gởi trong tao lời cầu nguyện

 

          mày chết cho quê hương

          mày chết cho Tổ quốc

          

          chiếc quan tài tao đă đóng

          vĩnh biệt Lộc, Lộc thân thương

 

          Luân Hoán

          (trích Viên Đạn Cho Người Yêu Dấu)