Ðôi Lời Hời Hợt Thưa Chung

Trên dòng phát triển của mạng lưới internet, nhiều trang nhà công, tư đã được thực hiện nhằm nhiều mục đích khác nhau.  Những trang có nội dung giới thiệu về một địa phương đã được xây dựng khá nhiều.  Qui mô có, đơn giản có.  Tất cả nhằm gói ghém một tấm lòng gởi lại quê hương.  Riêng địa phương Quảng Nam, tại hải ngoại có các điểm hội ngộ kỳ thú:

Sau khi vào thăm một số địa chỉ kể trên, chúng tôi ngoài nỗi vui mừng, còn nghe phảng phất đâu đó những tiếc thương, nhung nhớ, buồn buồn.  Chúng tôi như thấy thiêu thiếu một điều gì.  Nỗi hao hụt này không có ý nghĩa thiếu đủ về một nội dung của một điểm đến nào, mà đúng ra là sự vắng thiếu cái đóng góp tích cực của chính mình, dẫu chẳng cần thiết.

Chính điểm này, là lý do đã cho chúng tôi một việc làm, có lẽ khá dư thừa, khi lập thêm mục Phụ Trang về Ðà Nẵng , với một nội dung nghèo nàn, vô ích, tốn thì giờ.  Biết vậy, nhưng chúng tôi vẫn tiến hành. Bởi vì chúng tôi tin, sẽ lượm được cho cá nhân mình, những niềm vui trong khi được thân mật sống lại với những hình ảnh, những hồi niệm.

Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ quanh quẩn trong những góc cạnh nhỏ nhoi đã được thở cùng một thời.  Những căn bản lớn lao hơn, đại khái như : nguồn gốc, 
hành chánh, kinh tế, vv...chúng tôi không đủ sức đề cập. Hơn nữa, những điểm này đã hiện diện trong nhiều trang bề thế khác.

Phụ Trang Ðà Nẵng của chúng tôi xin cố gắng trong vóc dáng một góc kỷ niệm. Với góc này, những người cùng trang lứa với chúng tôi, hy vọng sẽ soi thấy lại mình một thờị Với các lứa tuổi đi sau, nếu vui chân, cũng có thể hiểu qua vài nét sinh hoạt của lớp người đi trước.

Nhưng căn bản chủ yếu, vẫn là tìm vui trong việc sưu tập, phơi mở.  Chúng tôi cũng xin thưa, vì nặng tính chất tùy hứng, nên phụ trang này có thể thiếu mạch lạc, súc tích. Mong được lượng thứ và nhắc nhở

Montréal, tháng 4-2001
LNC