đôi lời hời hợt thưa chung
đổi thay của một danh xưng theo đời
tâm, vóc đà nẵng của tôi
biến cố lịch sử một thời chưa xa
ngắm lại nhan sắc quê nhà
nghệ thuật văn hóa thơm tà áo bay
góp tay vẽ dáng đất này
những con đường cõng cỏ cây, người và..
trước trường nhặt tháng ngày qua
về đâu nhân ảnh thiết tha một thời
nhìn qua đà nẵng đổi đời