Biến Cố Lịch Sử Một Thời Chưa Xa

Dưới đây là bản lược kê thời điểm những biến cố trực tiếp xảy ra tại thành phố Ðà Nẵng,

  1. Giai đoạn từ 1955 trở về trước:

     

     

     

     

  2. Giai Ðọan 1955 Ðến 1975: