Trước Trường Nhặt Tháng Ngày Qua

 

  

Vào cuối những thập niên 30, việc giáo dục, phát triển dân trí, hình như chưa được dân Ðà Nẵng quan tâm đến nhiều.  Theo ông Nguyễn Rô, một đốc sự hành chánh thượng hạng, có bằng cử nhân luật, trưởng thành, sinh sống, làm việc tại Ðà Nẵng, cho biết: Mái trường có vài lớp trung học đầu tiên tại thành phố Ðà Nẵng là trường Chấn Thanh của ông Phan Bá Lân thành lập năm 1940. Nhưng vào đầu thập niên 50, khi chúng tôi, chạy một vòng từ Hội An, lên Tiên Phước, về Hòa Ða và bén rễ trên đất Hàn, chúng tôi chỉ được biết qua một số trường ốc, mà chúng tôi sắp mời qúi vị cùng dừng lại đôi phút trước cổng trường.

Cái sự "biết" của chúng tôi có được thời còn ở quê nhà rất nghèo nàn, mỏng mảnh. Và chưa được đắp dày thêm bằng những tài liệu khá khó kiếm trên xứ người. Chính vì thế, có nhiều ngôi trường thân quen, nhưng chúng tôi chỉ biết viết xuống rõ nét một cái tên, Ðể sẵn đó, chờ đợi sự tiếp tay bổ sung của tất cả những tấm lòng đã từng, hoặc đang thở cùng Ðà Nẵng của chúng ta.

Những giới thiệu tiếp theo đây, chỉ loáng thoáng những nét đơn giản,
vì thế, chúng tôi xin được gọi với một chút ba hoa:  
Trước Trường, Nhặt Tháng Ngày Qua

Ðể mở đầu mời qúi vị đến với...