Góp Tay Vẽ Dáng Ðất Này
  
 

Góp Tay Vẽ Dáng Ðất Này là một cõi sưu tập những bài viết về thành phố Ðà Nẵng, không phân biệt đề tài cũng như thể loại. Sự tập họp này nhằm phổ biến rộng rãi, những sáng tác của nhiều tác gỉa, về một miền đất giàu những dấu ấn vui, buồn trong lịch sử Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều đóng góp của những người đã từng ghé thăm Ðà Nẵng, cũng như của tất cả con dân đất Quảng Nam. Chúng tôi cũng không quên gởi nơi đây lời trân trọng xin phép, cùng lòng biết ơn của chúng tôi, đến tất cả tác gỉa những bài viết, chúng tôi đã mạn phép trích đăng. Mọi liên lạc mời gởi về:

luanhoan@videotron.ca  hoặc luanhoan@hotmail.com
Ða tạ,
Lê Ngọc Châu